Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn như sau:
1) Trình tự thực hiện:
- Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Khi kết hôn, 2 bên nam, nữ đến tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã (bộ phận 1 cửa) tự
nguyện khai vào tờ khai tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định) do cán bộ tư pháp
cấp và xuất trình gấy Chứng minh nhân dân (nếu không có Chứng minh nhân dân thì phải
có giấy tờ tuỳ thân khác).
- Sau khi đã kiểm tra đầy đủ các giấy tờ hợp lệ cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký
kết hôn và giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch UBND hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp cho mỗi bên vợ, chồng 1 bản chính giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên
về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bản
sao giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.
Trong trường hợp 2 bên nam, nữ chưa nộp đủ giấy tờ theo quy định hoặc cần phải xác
minh thì cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hẹn giải quyết và trả kết quả.
- Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã.
2) Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, gồm:
- Giấy tờ phải nộp:
+ Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu);
+ Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc kết hôn trước đây;
+ Bản sao hợp lệ giấy kết hôn cũ (nếu có);
+ Chứng minh nhân dân/hộ khẩu của người đăng ký lại;
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4) Thời hạn giải quyết:
- 05 ngày làm việc (kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc đối với trường hợp cần xác
minh).
5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy chứng nhận (02 bản).

8) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu STP/HT-2006-KH.2: Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu quy định).
9) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Hai bên nam nữ đề nghị đăng ký lại việc kết hôn phải còn sống tại thời điểm đăng ký lại
việc kết hôn.
- Khi đăng ký lại việc kết hôn các bên đương sự phải có mặt.
- Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn trước đây.
10) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ luật dân sự năm 2005;
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý
hộ tịch;
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn th...
Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn như sau:
1) Trình tự thực hiện:
- Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Khi kết hôn, 2 bên nam, nữ đến tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp (bộ phận 1 cửa) tự
nguyện khai vào tờ khai tờ khai đăng kết hôn (theo mẫu quy định) do cán bộ pháp
cấp và xuất trình gấy Chứng minh nhân dân (nếu không có Chứng minh nhân dân thì phải
có giấy tờ tuỳ thân khác).
- Sau khi đã kiểm tra đầy đủ các giấy tờ hợp lệ cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký
kết hôn và giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch UBND hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp cho mỗi bên vợ, chồng 1 bản chính giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên
về quyền nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật hôn nhân gia đình. Bản
sao giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.
Trong trường hợp 2 bên nam, nữ chưa nộp đủ giấy tờ theo quy định hoặc cần phải c
minh thì cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hẹn giải quyết và trả kết quả.
- Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã.
2) Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
3) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, gồm:
- Giấy tờ phải nộp:
+ Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu);
+ Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc kết hôn trước đây;
+ Bản sao hợp lệ giấy kết hôn cũ (nếu có);
+ Chứng minh nhân dân/hộ khẩu của người đăng ký lại;
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4) Thời hạn giải quyết:
- 05 ngày làm việc (kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc đối với trường hợp cầnc
minh).
5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân
6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy chứng nhận (02 bản).
Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn - Trang 2
Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn 9 10 626