Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố n­ước ngoài

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Mục đích: Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, trước đây thường trú tại
tỉnh Hậu Giang, người nước ngoài.
Hồ sơ gồm có:
+ Tờ khai. Trường hợp đăng ký lại việc sinh (Mẫu số 10a); đăng ký lại việc tử (Mẫu số
10b); đăng ký lại việc kết hôn (Mẫu số 10c); đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Mẫu số
10d).
+ Trong trường hợp việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi trước đây đăng ký tại
UBND cấp xã, thì phải có xác nhận của UBND cấp xã, nơi đã đăng ký việc sinh, tử, kết
hôn, nhận nuôi con nuôi về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được
adân Việt Nam (bản sao).
+ Hộ chiếu đối với người nước ngoài (bản sao).
+ Khi đăng ký lại việc kết hôn, nhận nuôi con nuôi các bên đương sự phải có mặt.
Lệ phí:
+ Đăng ký lại việc sinh: 50.000đ/ 1 trường hợp
+ Đăng ký lại việc tử: 50.000đ/ 1 trường hợp
+ Đăng ký lại việc kết hôn: 1.000.000đ/ 1 trường hợp
+ Đăng ký lại việc nuôi con nuôi: 2.000.000đ/ 1 trường hợp
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong
trường hợp hồ sơ cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày
(tổng cộng 10 ngày).
Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp.
Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Quyết định số 37/QĐUBND ngày 14/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; Quyết định số
04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

...
Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Mục đích: Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định nước ngoài, trước đây thường trú tại
tỉnh Hậu Giang, người nước ngoài.
Hồ sơ gồm có:
+ Tờ khai. Trường hợp đăng lại việc sinh (Mẫu số 10a); đăng lại việc tử (Mẫu số
10b); đăng lại việc kết hôn (Mẫu số 10c); đăng lại việc nuôi con nuôi (Mẫu số
10d).
+ Trong trường hợp việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi trước đây đăng tại
UBND cấp , thì phải xác nhận của UBND cấp xã, nơi đã đăng việc sinh, tử, kết
hôn, nhận nuôi con nuôi về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được
adân Việt Nam (bản sao).
+ Hộ chiếu đối với người nước ngoài (bản sao).
+ Khi đăng ký lại việc kết hôn, nhận nuôi con nuôi các bên đương sự phải có mặt.
Lệ phí:
+ Đăng ký lại việc sinh: 50.000đ/ 1 trường hợp
+ Đăng ký lại việc tử: 50.000đ/ 1 trường hợp
+ Đăng ký lại việc kết hôn: 1.000.000đ/ 1 trường hợp
+ Đăng ký lại việc nuôi con nuôi: 2.000.000đ/ 1 trường hợp
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong
trường hợp hồ cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày
(tổng cộng 10 ngày).
Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp.
Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Quyết định số 37/QĐ-
UBND ngày 14/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; Quyết định số
04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố n­ước ngoài - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố n­ước ngoài 9 10 540