Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký lập chi nhánhvăn phòng đại diệnđịa điểm kinh doanh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký lập chi nhành/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của
công ty Cổ phần
Lĩnh vực TTHC

Đăng ký doanh nghiệp

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí
(nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên
quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả
cho công dân, doanh nghiệp.
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

Cách thức thực hiện

Thành phần, số lượng
hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT:
Tầng 3, Nhà B10A – Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa,
quận Cầu Giấy, Hà Nội
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Trường hợp lập Chi nhánh/VPĐD:
- Thông báo lập Chi nhánh/VPĐD - BM-HAPI-14-17
- Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập Chi
nhánh/VPĐD của doanh nghiệp.
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
- Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của Người
đứng đầu Chi nhánh/VPĐD
- Các tài liệu khác: Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người đứng
đầu chi nhánh hoặc/và của cá nhân khác theo quy định của pháp luật
chuyên ngành nếu Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng
chỉ hành nghề.
2. Trường hợp lập Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp/Chi nhánh
doanh nghiệp:
- Thông báo địa điểm kinh doanh - BM-HAPI-14-17
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu địa điểm kinh
doanh (đối với địa điểm kinh doanh có hoạt động trong lĩnh vực y, dược).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức /cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở),
Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.

Phí, lệ phí

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở,
Ngành, UBND quận, huyện…).
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPĐD
- Giấy chứng nhận ĐKDN (nếu là lập Địa điểm kinh doanh của doanh
nghiệp).
100.000 VNĐ

Các yêu cầu khác trong giải
qu...
Thủ tục đăng ký lập chi nhành/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của
công ty Cổ phần
Lĩnh vực TTHC
Đăng ký doanh nghiệp
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Công dân, tổ chức: nộp hồ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí
(nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên
quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả
cho công dân, doanh nghiệp.
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ tại bộ phận “một cửa”.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT:
Tầng 3, Nhà B10A Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa,
quận Cầu Giấy, Hà Nội
Thành phần, số lượng
hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Trường hợp lập Chi nhánh/VPĐD:
- Thông báo lập Chi nhánh/VPĐD - BM-HAPI-14-17
- Quyết định Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập Chi
nhánh/VPĐD của doanh nghiệp.
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
- Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của Người
đứng đầu Chi nhánh/VPĐD
- Các tài liệu khác: Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người đứng
đầu chi nhánh hoặc/và của nhân khác theo quy định của pháp luật
chuyên ngành nếu Chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải chứng
chỉ hành nghề.
2. Trường hợp lập Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp/Chi nhánh
doanh nghiệp:
- Thông báo địa điểm kinh doanh - BM-HAPI-14-17
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu địa điểm kinh
doanh (đối với địa điểm kinh doanh có hoạt động trong lĩnh vực y, dược).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức /cá nhân
Thủ tục đăng ký lập chi nhánhvăn phòng đại diệnđịa điểm kinh doanh - Trang 2
Thủ tục đăng ký lập chi nhánhvăn phòng đại diệnđịa điểm kinh doanh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký lập chi nhánhvăn phòng đại diệnđịa điểm kinh doanh 9 10 538