Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ
Cơ quan ban hành: Công an tỉnh Hậu Giang
Mục đích: Hướng dẫn Thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ
1. Đối với xe đăng ký mới:
* Hồ sơ gồm:
- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01)
- Hóa đơn giá trị gia tăng
- Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước
- Tờ khai lệ phí trước bạ
- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (hoặc tờ khai nguồn gốc nhập khẩu đối với một
số loại xe theo quy định cần phải có).
2. Đối với xe sang tên:
*Hồ sơ gồm:
- Giấy khai sang tên, di chuyển (theo mẫu số 02)
- Giấy bán, cho, tặng xe (có mẫu)
- Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước
- Tờ khai lệ phí trước bạ
* Lưu ý: Giấy bán, cho, tặng xe không cần phải xác nhận của công chứng hoặc chứng
thực của chính quyền địa phương (trừ trường hợp người dân tự yêu cầu).
3. Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe bị mất:
* Hồ sơ gồm:
- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01)
- Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số xe bị mất (có mẫu).
* Lưu ý:
+ Đơn xin cấp lại không cần xác nhận của chính quyền địa phương
+ Nếu tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đơn vị sẽ tiến hành cấp lại ngay giấy chứng nhận đăng ký
hoặc biển số xe bị mất.
4. Đối tượng áp dụng: Cá nhân, tổ chức sở hữu phương tiện giao thông đường bộ cư trú
hoặc có trụ sở tại địa bàn tỉnh Hậu Giang (trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Bộ
Công an theo Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/1/2007 của Bộ Công an).
5. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Đội Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thị và Phòng Cảnh
sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Hậu Giang.
6. Căn cứ pháp lý: Luật giao thông đường bộ; Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày
19/2/2003 của Chính phủ; Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/1/2007 của Bộ
Công an và các văn bản pháp lý có liên quan.

Mẫu số 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
BH kèm theoTT
số 01/2007/TT-BCA(C11)
Ngày 02/01/2007
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN
XE: ........................................ BIỂN SỐ: .....................................
1. Họ tên chủ xe: ................................................................................................
2. Nơi thường trú: ..............................................................................................
............................................................................................................................
3. Số CMND (Hộ chiếu): ................... cấp ngày ......./ ...../......... tại: .................
4. Có chiêc xe với đặc điểm như sau...
Thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ
Cơ quan ban hành: Công an tỉnh Hậu Giang
Mục đích: Hướng dẫn Thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ
1. Đối với xe đăng ký mới:
* Hồ sơ gồm:
- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01)
- Hóa đơn giá trị gia tăng
- Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước
- Tờ khai lệ phí trước bạ
- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (hoặc tờ khai nguồn gốc nhập khẩu đối với một
số loại xe theo quy định cần phải có).
2. Đối với xe sang tên:
*Hồ sơ gồm:
- Giấy khai sang tên, di chuyển (theo mẫu số 02)
- Giấy bán, cho, tặng xe (có mẫu)
- Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước
- Tờ khai lệ phí trước bạ
* Lưu ý: Giấy bán, cho, tặng xe không cần phải xác nhận của công chứng hoặc chứng
thực của chính quyền địa phương (trừ trường hợp người dân tự yêu cầu).
3. Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe bị mất:
* Hồ sơ gồm:
- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01)
- Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số xe bị mất (có mẫu).
* Lưu ý:
+ Đơn xin cấp lại không cần xác nhận của chính quyền địa phương
+ Nếu tiếp nhận đầy đủ hồ đơn vị sẽ tiến hành cấp lại ngay giấy chứng nhận đăng
hoặc biển số xe bị mất.
4. Đối tượng áp dụng: nhân, tổ chức sở hữu phương tiện giao thông đường bộ trú
hoặc trụ sở tại địa bàn tỉnh Hậu Giang (trừ các đối tượng thuộc thẩm quyn của Bộ
Công an theo Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/1/2007 của Bộ Công an).
5. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Đội Cảnh t giao thông Công an c huyện, thị Phòng Cảnh
sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Hậu Giang.
6. Căn cứ pháp lý: Luật giao thông đường bộ; Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày
19/2/2003 của Chính phủ; Thông số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/1/2007 của Bộ
Công an và các văn bản pháp lý có liên quan.
Thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ - Trang 2
Thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ 9 10 951