Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh
1. Cấp hộ chiếu:
a. Đối tượng áp dụng: đối với công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hậu
Giang.
b. Hồ sơ gồm:
- 02 tờ khai xuất cảnh (theo mẫu TK/XC)
- 04 ảnh 4x6cm (ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng).
- Bản phôtô hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân.
* Đối với trẻ em: Nộp 02 bản sao giấy khai sinh và 04 ảnh 3x4cm. Riêng trẻ em dưới 14
tuổi phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
2. Cấp, bổ sung, sữa đổi thị thực, gia hạn tạm trú, gồm:
a. Đối tượng áp dụng: Người nước ngoài tạm trú trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
b. Hồ sơ gồm:
+ Thị thực
+ Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sữa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (theo mẫu N14/M)
3. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hậu Giang
4. Căn cứ pháp lý: Pháp lệnh Xuất nhập cảnh; Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày
17/8/2007 của Chính phủ; Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11)ngày 29/11/2007 của Bộ
Công an; Quyết định số 7769/QĐ/A18(P3) ngày 12/12/2007 của Cục trưởng Cục Quản lý
xuất nhập cảnh – Bộ Công an và các văn bản pháp lý có liên quan.

...
Thủ tục đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh
1. Cấp hộ chiếu:
a. Đối tượng áp dụng: đối với công dân Việt Nam hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hậu
Giang.
b. Hồ sơ gồm:
- 02 tờ khai xuất cảnh (theo mẫu TK/XC)
- 04 ảnh 4x6cm (ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng).
- Bản phôtô hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân.
* Đối với trẻ em: Nộp 02 bản sao giấy khai sinh và 04 nh 3x4cm. Riêng trẻ em dưới 14
tuổi phải có xác nhận của chính quyền địa phương.
2. Cấp, bổ sung, sữa đổi thị thực, gia hạn tạm trú, gồm:
a. Đối tượng áp dụng: Người nước ngoài tạm trú trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
b. Hồ sơ gồm:
+ Thị thực
+ Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sữa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (theo mẫu N14/M)
3. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hậu Giang
4. Căn cứ pháp lý: Pháp lệnh Xuất nhập cảnh; Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày
17/8/2007 của Chính phủ; Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11)ngày 29/11/2007 của Bộ
Công an; Quyết định số 7769/QĐ/A18(P3) ngày 12/12/2007 của Cục trưởng Cục Quản lý
xuất nhập cảnh – Bộ Công an và các văn bản pháp lý có liên quan.
Thủ tục đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh 9 10 410