Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục Đăng ký sử dụng lao động đối với Doanh nghiệp tư nhân, HTX, hộ đăng ký kinh doanh cá thể.

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục Đăng ký sử dụng lao động đối với Doanh nghiệp tư nhân, HTX, hộ đăng ký kinh
doanh cá thể.
Thủ tục

Thủ tục 67: Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư
nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể (TTHC mức 1)

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, gửi Phòng Lao động –
Thương binh & Xã hội cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi ngày
hẹn trả kết quả
- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện: Tiếp
nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, ghi phiếu hẹn trả cho doanh
nghiệp, HTX, hộ gia đình trả kết quả cho DN, HTX, hộ gia đình
khi đến hạn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị hoặc công văn xin đăng ký sử dụng lao động của
doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể;
- Bản sao giấy phép sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thành lập
công ty TNHH; thành lập doanh nghiệp tư nhân và các giấy tờ
có liên quan.
- Danh sách trích ngang lao động của đơn vị đăng ký,
- Hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành
chính

Văn bản xác nhận

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Bộ Luật Lao động.
- Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật
lao động về việc làm;
- Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ
Lao động – TB&XH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị
định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về
tuyển lao động;

...
Thủ tục Đăng ký sử dụng lao động đối với Doanh nghiệp tư nhân, HTX, hộ đăng ký kinh
doanh cá thể.
Thủ tục Thủ tục 67: Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư
nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện - Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, gửi Phòng Lao động –
Thương binh & Xã hội cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi ngày
hẹn trả kết quả
- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện: Tiếp
nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, ghi phiếu hẹn trả cho doanh
nghiệp, HTX, hộ gia đình trả kết quả cho DN, HTX, hộ gia đình
khi đến hạn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn đề nghị hoặc công văn xin đăng ký sử dụng lao động của
doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể;
- Bản sao giấy phép sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thành lập
công ty TNHH; thành lập doanh nghiệp tư nhân và các giấy tờ
có liên quan.
- Danh sách trích ngang lao động của đơn vị đăng ký,
- Hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành
chính
Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Bộ Luật Lao động.
- Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật
lao động về việc làm;
- Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ
Lao động – TB&XH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị
định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về
tuyển lao động;
Thủ tục Đăng ký sử dụng lao động đối với Doanh nghiệp tư nhân, HTX, hộ đăng ký kinh doanh cá thể. - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục Đăng ký sử dụng lao động đối với Doanh nghiệp tư nhân, HTX, hộ đăng ký kinh doanh cá thể. 9 10 929