Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH - BHYT - BHTN NĂM 2015
Khi ký hợp đồng lao động > 3 tháng thì doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH,
BHYT, BHTN bắt buộc cho nhân viên.
Cách làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc
đối với doanh nghiệp tham gia lần đầu và doanh nghiệp di chuyển địa điểm.Chú ý: Kể từ ngày
1/1/2015:
- Theo Luật làm việc số 38/2013/QH13: Khi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì doanh
nghiệp phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên (Không còn phải giới hạn đủ 10 người như
trước).
- Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP:
- Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì NLĐ vẫn phải đóng BHYT, mức đóng hằng
tháng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản
- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, cũng phải đóng BHYT mức đóng bằng 4,5% tiền trợ cấp
thất nghiệp đối với đối tượng.
I. Thủ tục tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN đối với DN tham gia lần đầu:
Bước 1: Người lao động nộp 1 bộ hồ sơ cho doanh nghiệp gồm:
- Tờ khai tham gia BHXH BHYT Mẫu A01-TS theo QĐ 1111/QĐ-BHXH.
- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ
sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).
Lưu ý:
- Những người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN:
+ Thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải
quyết BHXH một lần cấp.
- Những người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…):
+ Thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.
Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị những thủ tục sau:
- Hướng dẫn lao động tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ
khai của người lao động.
- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt
động.
- 02 Bản Danh sách lao động tham gia BHXH BHYT Mẫu D02-TS theo QĐ 1111/QĐ-BHXH.
Lưu ý:
Những doanh nghiệp đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần:
- Văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Đơn đề nghị Mẫu D01-TS theo QĐ
1111/QĐ-BHXH), kèm theo:
+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;
+ Phương thức trả lương cho người lao động.
Bước 3: Nơi nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH.
Những dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet…( bằng IMS, bằng USB, bằng email)
Lưu ý: Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 10 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Chú ý: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
doanh ng...
THỦ TỤC ĐĂNG THAM GIA BHXH - BHYT - BHTN NĂM 2015
Khi hợp đồng lao động > 3 tháng t doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng tham gia BHXH,
BHYT, BHTN bắt buộc cho nhân viên.
ch m thủ tục đăng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc
đối với doanh nghiệp tham gia lần đầu doanh nghiệp di chuyển địa điểm.Chú ý: Kể từ ngày
1/1/2015:
- Theo Luật làm việc số 38/2013/QH13: Khi hợp đồng lao động t 3 tháng tr lên thì doanh
nghiệp phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên (Không còn phải giới hạn đủ 10 người như
trước).
- Theo Ngh định 105/2014/NĐ-CP:
- Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản t NLĐ vẫn phải đóng BHYT, mức đóng hằng
tháng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản
- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, cũng phải đóng BHYT mức đóng bằng 4,5% tiền tr cấp
thất nghiệp đối với đối ng.
I. Thủ tục tham gia BHXH, BHYT bắt buộc BHTN đối với DN tham gia lần đầu:
Bước 1: Người lao động nộp 1 bộ hồ cho doanh nghiệp gồm:
- Tờ khai tham gia BHXH BHYT Mẫu A01-TS theo 1111/QĐ-BHXH.
- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 nh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ
tham gia để xây dựng sở dữ liệu).
Lưu ý:
- Những người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN:
+ Thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải
quyết BHXH một lần cấp.
- Những người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người công…):
+ Thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.
Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị những thủ tục sau:
- Hướng dẫn lao động tham gia BHXH, BHYT khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu ký trong tờ
khai của người lao động.
- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt
động.
- 02 Bản Danh sách lao động tham gia BHXH BHYT Mẫu D02-TS theo 1111/QĐ-BHXH.
Lưu ý:
Những doanh nghiệp đăng đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần:
- Văn bản đăng phương thức đóng của đơn vị (Đơn đề nghị Mẫu D01-TS theo
1111/QĐ-BHXH), kèm theo:
+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;
+ Phương thức trả lương cho người lao động.
Bước 3: Nơi nộp hồ sơ:
Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội - Trang 2
Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội 9 10 938