Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất như sau:
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1:
+ Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài
nguyên và Môi trường.
+ Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.
- Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu
mẫu theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ,
vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;
+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh
theo quy định.
- Bước 3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ
sơ) theo quy định.
- Bước 4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông
báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.
- Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy
hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả).
2. Cách thức thực hiện
- Tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn yêu cầu đăng ký, thế chấp (mẫu số 01), bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất (02 bản).
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với
đất, theo quy định của pháp luật có chứng nhận của công chứng Nhà nước;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính).
Trường hợp thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai hồ sơ phải
có giấy phép xây dựng hoặc Dự án đã được chấp thuận;
- Văn bản ủy quyền đối với trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền,
01 bản.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết
- 01 ngày làm việc. Nếu hồ sơ nộp sau 3 giờ chiều thì chuyển sang ngày tiếp theo.
5. Đối tượng thực hiện
- Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.\
7. Kết quả
- Chỉnh lý trên giấy chứng nhận.
8. Phí, lệ phí:
- Lệ phí đăng ký thế chấp lần đầu: 60.000đồng/01 trường hợp.
- Đăng ký bổ xung: 40. 000 đồng/trường hợp.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Mẫu số 01 - Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử d...
Hướng dẫn thủ tục đăng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất như sau:
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1:
+ Công dân, tổ chức đến nộp hồ tại văn phòng đăng quyền sử dụng đất - Sở Tài
nguyên và Môi trường.
+ Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.
- Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu
mẫu theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ,
vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;
+ Trường hợp hồ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh
theo quy định.
- Bước 3. Văn phòng đăng quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ
sơ) theo quy định.
- Bước 4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ đã giải quyết, thông
báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.
- Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy
hẹn, nộp p, lệ phí theo quy định của Nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trkết quả từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả).
2. Cách thức thực hiện
- Tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn yêu cầu đăng ký, thế chấp (mẫu số 01), bằng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất (02 bản).
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với
đất, theo quy định của pháp luật có chứng nhận của công chứng Nhà nước;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính).
Trường hợp thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai hồ phải
có giấy phép xây dựng hoặc Dự án đã được chấp thuận;
- Văn bản ủy quyền đối với trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền,
01 bản.
Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Trang 2
Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 9 10 429