Ktl-icon-tai-lieu

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

Được đăng lên bởi normaluser1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 861 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
I. Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: Công an xã/phường/thị trấn
II. Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00,
Chiều: từ 14h đến 16h30)
III. Thành phần hồ sơ:
1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Bản chính)
2. Bản khai nhân khẩu (Bản chính)
3. Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp Chuyển đi ngoài phạm
vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận,
thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh)
(Bản chính)
4. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều
5 Nghị định số l07/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu
đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình) (Bản chính hoặc bản sao)
5. Đối với trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ
của của cá nhân hoặc được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ
khẩu của mình thì người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của mình
hoặc người có sổ hộ khẩu phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú
vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày,
tháng, năm (Bản chính)
6. Đối với trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ,
chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 của
Luật Cư trú chuyển đến ở với nhau thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu
chứng minh chỗ ở hợp pháp, nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối
quan hệ nêu trên để làm căn cứ ghi vào sổ hộ khẩu (Bản chính)
7. Người chưa thành niên nếu không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ;
cha hoặc mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có sự đồng
ý bằng văn bản của cha, mẹ; cha hoặc mẹ (Bản chính)
8. Người sống độc thân được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc
tập trung khi đăng ký thường trú thì cơ quan, tổ chức đó có văn bản đề nghị.
Trường hợp được cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung thì cá nhân đó có
văn bản đề nghị có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Văn bản đề nghị
cần nêu rõ các thông tin cơ bản của từng người như sau: họ và tên, ngày,
tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân
dân, nơi thường trú trước khi chuyển đến, địa chỉ chỗ ở hiện nay. (Bản
chính)
9. Trẻ em khi đăng ký thường trú phải có giấy khai sinh (Bản chính
hoặc bản sao)

1

10. Người sống tại cơ sở tôn giáo khi đăng ký thường trú phải có giấy
tờ chứng minh là chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên
hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. (Bản
chính)
11. Người ...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
I. Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả: Công an xã/phưng/thị trấn
II. Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00,
Chiều: từ 14h đến 16h30)
III. Thành phần hồ sơ:
1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Bản chính)
2. Bản khai nhân khẩu (Bản chính)
3. Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp Chuyển đi ngoài phạm
vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận,
thị của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh)
(Bản chính)
4. Giấy tờ, i liệu chứng minh chỗ hợp pháp theo quy định tại Điều
5 Nghị định số l07/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được người sổ hộ khẩu
đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình) (Bản chính hoặc bản sao)
5. Đối với trường hợp chỗ hợp pháp n do thuê, mượn, nhờ
của của nhân hoặc được người sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ
khẩu của mình thì người cho thuê, cho mượn, cho nhờ n của mình
hoặc người sổ hộ khẩu phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng thường trú
vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi họ, tên ngày,
tháng, năm (Bản chính)
6. Đối với trường hợp quan hệ gia đình ông, bà, cha, mẹ, vợ,
chồng, con anh, chị, em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 của
Luật trú chuyển đến với nhau thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu
chứng minh chỗ hợp pháp, nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối
quan hệ nêu trên để làm căn cứ ghi vào sổ hộ khẩu (Bản chính)
7. Người chưa thành niên nếu không đăng thường trú cùng cha, mẹ;
cha hoặc mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có sự đồng
ý bằng văn bản của cha, mẹ; cha hoặc mẹ (Bản chính)
8. Người sống độc thân được quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc
tập trung khi đăng ký thường trú thì quan, tổ chức đó có văn bản đề nghị.
Trường hợp được nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung thì nhân đó
văn bản đề nghị xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Văn bản đề nghị
cần nêu các thông tin bản của từng người n sau: họ tên, ngày,
tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân
dân, nơi thường trú trước khi chuyển đến, địa chỉ chỗ hiện nay. (Bản
chính)
9. Trẻ em khi đăng thường trú phải giấy khai sinh (Bản chính
hoặc bản sao)
1
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - Trang 2
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - Người đăng: normaluser1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ 9 10 121