Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục gia hạn hộ chiếu

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục gia hạn hộ chiếu
(Áp dụng với công dân Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ)
Công dân Việt Nam đang định cư tại Hoa Kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc
thông qua đường bưu điện để xin GIA HẠN hộ chiếu sắp hết hạn trong vòng một
năm. Đại sứ quán chỉ gia hạn một lần và không quá 3 năm khi nhận được đề nghị của
người có hộ chiếu loại thời hạn 5 năm trước khi hộ chiếu hết hạn ít nhất 30 ngày. Hộ
chiếu đã hết hạn hoặc còn hạn dưới 30 ngày không được gia hạn mà phải làm thủ tục
cấp đổi hộ chiếu mới.
Hồ sơ gồm:
• Tờ khai đề nghị cấp đổi hộ chiếu. Khai đầy đủ tất cả các mục.
• 02 ảnh 2 inches x 2 inches (nền trắng, ảnh chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng,
đầu để trần, không đeo kính màu). Một ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh đính kèm hồ sơ
để làm hộ chiếu mới
• Hộ chiếu cũ: 01 bản chính và 01 bản photocopy không cần công chứng (chỉ chụp
các trang có các chi tiết nhân thân, số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp, trang ảnh,
trang visa nhập cảnh vào Mỹ;
• Bản sao giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh việc Hộ chiếu cũ có sai lệch cần sửa
đổi, bổ sung (Giấy khai sinh, CMND, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc
thay đổi họ tên, giới tính)
• Bản chụp giấy tờ chứng minh đương đơn đang cư trú tại Hoa Kỳ do Sở Di trú Hoa
Kỳ cấp (như thẻ xanh, hộ chiếu nước ngoài,…).
• Lệ phí: Trả bằng MONEY ORDER hoặc CASHIER’S CHECK cho EMBASSY OF
VIETNAM.
• Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có số tracking (như Express Mail (USPS)
hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX và ghi rõ
địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng
đường bưu điện. Vì sự an toàn của giấy tờ của quý vị, xin đề nghị quý vị KHÔNG sử
dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.
Lưu ý:
1) Tờ khai không đầy đủ hoặc không thực hiện đúng theo hướng dẫn sẽ bị trả hồ sơ.
2) Không gia hạn cho hộ chiếu trẻ em dưới 14 tuổi.

...
Thủ tục gia hạn hộ chiếu
(Áp dụng với công dân Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ)
Công dân Việt Nam đang định cư tại Hoa Kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc
thông qua đường bưu điện để xin GIA HẠN hộ chiếu sắp hết hạn trong vòng một
năm. Đại sứ quán chỉ gia hạn một lần và không quá 3 năm khi nhận được đề nghị của
người có hộ chiếu loại thời hạn 5 năm trước khi hộ chiếu hết hạn ít nhất 30 ngày. Hộ
chiếu đã hết hạn hoặc còn hạn dưới 30 ngày không được gia hạn mà phải làm thủ tục
cấp đổi hộ chiếu mới.
Hồ sơ gồm:
Tờ khai đề nghị cấp đổi hộ chiếu. Khai đầy đủ tất cả các mục.
• 02 ảnh 2 inches x 2 inches (nền trắng, ảnh chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng,
đầu để trần, không đeo kính màu). Một ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh đính kèm hồ sơ
để làm hộ chiếu mới
• Hộ chiếu cũ: 01 bản chính và 01 bản photocopy không cần công chứng (chỉ chụp
các trang có các chi tiết nhân thân, số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp, trang ảnh,
trang visa nhập cảnh vào Mỹ;
• Bản sao giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh việc Hộ chiếu cũ có sai lệch cần sửa
đổi, bổ sung (Giấy khai sinh, CMND, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc
thay đổi họ tên, giới tính)
• Bản chụp giấy tờ chứng minh đương đơn đang cư trú tại Hoa Kỳ do Sở Di trú Hoa
Kỳ cấp (như thẻ xanh, hộ chiếu nước ngoài,…).
• Lệ phí: Trả bằng MONEY ORDER hoặc CASHIER’S CHECK cho EMBASSY OF
VIETNAM.
• Một bì thư đã trả tiền cước phí của dịch vụ có số tracking (như Express Mail (USPS)
hoặc USPS Priority with confirmation delivery, certified mail hoặc FEDEX và ghi rõ
địa chỉ người nhận để Đại sứ quán gửi trả nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng
đường bưu điện. Vì sự an toàn của giấy tờ của quý vị, xin đề nghị quý vị KHÔNG sử
dụng các dịch vụ phát chuyển thư khác.
Lưu ý:
1) Tờ khai không đầy đủ hoặc không thực hiện đúng theo hướng dẫn sẽ bị trả hồ sơ.
2) Không gia hạn cho hộ chiếu trẻ em dưới 14 tuổi.
Thủ tục gia hạn hộ chiếu - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục gia hạn hộ chiếu 9 10 302