Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục hồ sơ dự tuyển lớp 6, lớp 10

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục, hồ sơ tuyển sinh lớp 6, lớp 10:
Hồ sơ cần thiết:
1- Lớp 6:
- Đơn xin dự tuyển vào THCS;
- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc có
bằng tốt nghiệp tiểu học. Trường hợp người học bị mất học bạ thì Giám Đốc Sở GD – ĐT
sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
2- Lớp 10:
- Đơn xin dự tuyển.
Đối với những người đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước phải có xác nhận của
UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn
xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn
chế quyền công dân;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bằng TNTHCS hoặc bằng TN bổ túc THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp;
- Bản chính học bạ;
- Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền
cấp;
- Hai ảnh cỡ 3cm x 4 cm kiểu ảnh CMND.
Địa điểm tiếp nhận: Sở GDĐT.
Mẫu phụ lục 1:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ảnh 34
(đóng dấu
giáp lai
của trường
THCS)

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 20... – 20...
Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường ………………………….
……..
- Hiệu trưởng trường
………………………………….

Tôi
tên
là
(chữ
in
…………………………………………………………………
Sinh ngày:……….tháng……năm…………..
Giới
………………………..
Nơi sinh: huyện (TX, TP):……………………
Tỉnh:

hoa)

:
tính:

…………………………….
Hộ khẩu thường trú:(ghi rõ thôn, xã, huyện hoặc số nhà, đường, phường, TP):
………
………………………………………………………………………………………
….
Là
học
sinh
trường
:
…………………………………………………………………….
Đã tốt nghiệp THCS:
 BTTHCS:
 năm:………
Xếp loại TN:
…………
Học ngoại ngữ ở cấp THCS: Tiếng Anh:  Tiếng Pháp:  Chưa học: 
Kết quả xếp loại cuối năm học các lớp:
- Lớp 6: Hạnh kiểm:………..
Học lực:…………
- Lớp 7: Hạnh kiểm:………..
Học lực:…………
- Lớp 8: Hạnh kiểm:………..
Học lực:…………
- Lớp 9: Hạnh kiểm:………..
Học lực:…………
Điểm khuyến khích được cộng thêm:………….(không quá 4 điểm đối với xét
tuyển, không quá 5 điểm đối với thi tuyển), trong đó:
- Chứng nhận nghề phổ thông, xếp loại:…………., điểm:……………
- Chứng nhận HS giỏi môn văn hóa, giải:…………, điểm:…………..
- Chứng nhận giải cá nhân TDTT, văn nghệ, vẽ, viết thư quốc tế, máy tính cầm
tay, giải toán qua internet quốc gia, thí nghiệm thực hành: giải:…………, điểm:
……..
- Diện ưu tiên: …………………………….., điểm:……………
Nay tôi làm đơn này kính xin ông (bà) Hiệu trưởng cho tôi được đăng ký dự
tuyển vào lớp 10 trường THPT ……………………………………. năm học 2012
– 2013.
Lớp chuyên:……………………. Nếu không ...
Thủ tục, hồ sơ tuyển sinh lớp 6, lớp 10:
Hồ sơ cần thiết:
1- Lớp 6:
- Đơn xin dự tuyển vào THCS;
- Bản chính học bạ tiểu học xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc
bằng tốt nghiệp tiểu học. Trường hợp người học bị mất học bạ thì Giám Đốc Sở GD – ĐT
sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
2- Lớp 10:
- Đơn xin dự tuyển.
Đối với những người đã tốt nghiệp THCS t những năm học trước phải xác nhận của
UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan doanh nghiệp đang trực tiếp quản vào đơn
xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn
chế quyền công dân;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bằng TNTHCS hoặc bằng TN bổ túc THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp;
- Bản chính học bạ;
- Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền
cấp;
- Hai ảnh cỡ 3cm x 4 cm kiểu ảnh CMND.
Địa điểm tiếp nhận: Sở GDĐT.
Mẫu phụ lục 1:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 20... – 20...
Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường ………………………….
……..
- Hiệu trưởng trường
………………………………….
Tôi tên (chữ in hoa) :
…………………………………………………………………
Sinh ngày:……….tháng……năm………….. Giới tính:
………………………..
Nơi sinh: huyện (TX, TP):…………………… Tỉnh:
Ảnh 34
(đóng dấu
giáp lai
của trường
THCS)
Thủ tục hồ sơ dự tuyển lớp 6, lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủ tục hồ sơ dự tuyển lớp 6, lớp 10 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thủ tục hồ sơ dự tuyển lớp 6, lớp 10 9 10 409