Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục hoạt động thi cấp mới giấy phép lái xe

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục hoạt động thi cấp mới giấy phép lái xe:
Hồ sơ cần thiết:
- Đơn đề nghị học, thi lấy giấy phép lái xe
- Giấy chứng nhận sức khoẻ.
- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân.
- Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo (đối với giấy phép lái xe ôtô).
- Bản photocopy giấy phép lái xe đối với hồ sơ chuyển cấp (Xuất trình bản chính để đối
chiếu)
- Giấy xác nhận thâm niên và số km lái xe an toàn
- Hình theo kiểu chứng minh nhân dân.
Qui trình:
Lệ phí:
30.000VNĐ (theo Thông tư 59/2005/TT-BCT ngày 26/07/2005 của Bộ Tài Chính)
Thời gian:
Thời gian học: theo hướng dẫn Văn bản số 120/CĐBVN-QLPTNL ngày 9/01/2008 của
Cục đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý sát hạch cấp giấy
phép lái xe cơ giới đường bộ.
Thời gian cấp: theo Văn bản số 120/CĐBVN-QLPTNL ngày 9/01/2008 của Cục đường
bộ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe
cơ giới đường bộ.
Căn cứ pháp lý:
Căn cứ quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy Phép Lái Xe cơ giới đường bộ ban hành kèm
theo Quyết định số : 54/2007/QĐ.BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giao
thông Vận tải.
Địa điểm tiếp nhận: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Giao thông Vận tải.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------Ảnh 3 x 4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, THI LẤY GIẤY PHÉP LÁI XE
Kính gửi :.....................................................

Tôi là : .........................................................Quốc tịch ....................
Sinh ngày .................tháng ....................năm.....................
Nguyên
quán .......................................................................................................................................
.................................................................................
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú .................................................................
Nơi cư trú ........................................................................................................
Đơn vị công tác ...............................................................................................
Số Chứng minh thư nhân dân ..................... cấp ngày ....... tháng ..... năm ....

Tại ...................................................................................................................
Đã có Giấy phép lái xe số.......................................
hạng ......................
do .................................................cấp ngày ...........tháng ..... nă...
Thủ tục hoạt động thi cấp mới giấy phép lái xe:
Hồ sơ cần thiết:
- Đơn đề nghị học, thi lấy giấy phép lái xe
- Giấy chứng nhận sức khoẻ.
- Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân.
- Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo (đối với giấy phép lái xe ôtô).
- Bản photocopy giấy phép lái xe đối với hồ chuyển cấp (Xuất trình bản chính để đối
chiếu)
- Giấy xác nhận thâm niên và số km lái xe an toàn
- Hình theo kiểu chứng minh nhân dân.
Qui trình:
Lệ phí:
30.000VNĐ (theo Thông tư 59/2005/TT-BCT ngày 26/07/2005 của Bộ Tài Chính)
Thời gian:
Thời gian học: theo hướng dẫn Văn bản số 120/CĐBVN-QLPTNL ngày 9/01/2008 của
Cục đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản sát hạch cấp giấy
phép lái xe cơ giới đường bộ.
Thời gian cấp: theo Văn bản số 120/CĐBVN-QLPTNL ngày 9/01/2008 của Cục đường
bộ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản sát hạch cấp giấy phép lái xe
cơ giới đường bộ.
Căn cứ pháp lý:
Căn cứ quy chế quản sát hạch cấp Giấy Phép Lái Xe giới đường bộ ban hành kèm
theo Quyết định số : 54/2007/QĐ.BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giao
thông Vận tải.
Địa điểm tiếp nhận: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Giao thông Vận tải.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, THI LẤY GIẤY PHÉP LÁI XE
Kính gửi :.....................................................
Tôi là : .........................................................Quốc tịch ....................
Sinh ngày .................tháng ....................năm.....................
Nguyên
quán .......................................................................................................................................
.................................................................................
Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú .................................................................
Nơi cư trú ........................................................................................................
Đơn vị công tác ...............................................................................................
Số Chứng minh thư nhân dân ..................... cấp ngày ....... tháng ..... năm ....
nh 3 x 4
Thủ tục hoạt động thi cấp mới giấy phép lái xe - Trang 2
Thủ tục hoạt động thi cấp mới giấy phép lái xe - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục hoạt động thi cấp mới giấy phép lái xe 9 10 383