Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục khai báo nguồn phóng xạ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục khai báo nguồn phóng xạ
a) Trình tự thực hiện:
- Nộp phiếu khai báo các nguồn bức xạ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét phiếu khai báo:
+ Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thông tin (nếu có);
+ Cấp Giấy xác nhận đã khai báo.
b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc qua
đường bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Phiếu khai báo các nguồn bức xạ.
d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ với hoạt độ
trên mức miễn trừ khai báo.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khai báo.
h) Lệ phí: không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu khai báo các nguồn bức xạ (Mẫu kèm theo).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
- Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ
hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và câp giấy phép cho các hoạt động liên quan
đến bức xạ (Ghi chú: Áp dụng tạm thời, chờ văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử);
- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng
năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ (Ghi chú: Áp dụng tạm thời, chờ văn
bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử).

...
Thủ tục khai báo nguồn phóng xạ
a) Trình tự thực hiện:
- Nộp phiếu khai báo các nguồn bức xạ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét phiếu khai báo:
+ Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thông tin (nếu có);
+ Cấp Giấy xác nhận đã khai báo.
b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục An toàn bức xạ hạt nhân hoặc qua
đường bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Phiếu khai báo các nguồn bức xạ.
d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ với hoạt độ
trên mức miễn trừ khai báo.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khai báo.
h) Lệ phí: không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu khai báo các nguồn bức xạ (Mẫu kèm theo).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
- Thông s05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học Công nghệ
hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và câp giấy phép cho các hoạt động liên quan
đến bức xạ (Ghi chú: Áp dụng tạm thời, chờ văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử);
- Công văn s 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học Công
nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng
năng lượng nguyên tử chứng chỉ nhân viên bức xạ (Ghi chú: Áp dụng tạm thời, chờ văn
bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử).
Thủ tục khai báo nguồn phóng xạ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục khai báo nguồn phóng xạ 9 10 661