Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục kiểm soát chi NSNN thường xuyên

Được đăng lên bởi Trịnh Xuân Chiến
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 922 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
TỈNH HẬU GIANG
1. Thủ tục kiểm soát chi NSNN thường xuyên bằng dự toán
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Mở tài khoản giao dịch tại kho bạc
Bước 2: Đơn vị sử dụng ngân sách nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận. Cán bộ
tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thanh toán cho đơn vị
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn đơn vị làm lại cho đúng
Bước 3: Sau thời gian quy định không quá 2 ngày, đơn vị đến nhận lại hồ sơ.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, Chiều từ 13 giờ đến
17 giờ.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các đơn vị KBNN
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần số lượng hồ sơ:
1. Mở Tài Khoản:
- Quyết định thành lập đơn vị
- Quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản
- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
- Giấy chứng nhận mã quan hệ ngân sách
2. Hồ sơ gửi lần đầu:
- Bảng đăng ký biên chế, quỹ tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt;
- Bảng tăng giảm biên chế, quỹ tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt;
- Đối với thuê lao động là hợp đồng lao động với các nội dung ghi trong
hợp đồng;

3. Chi nghiệp vụ chuyên môn: Các hồ sơ chứng từ có liên quan như
hợp đồng, hoá đơn, giấy thanh toán...
4. Chi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, sữa chữa
lớn tài sản cố định
- Dự trù chi tiết cho việc mua sắm sửa chữa được cơ quan cấp trên phê duyệt;
- Quyết định đấu thầu hoặc chỉ định thầu nếu có( nếu phải đấu thầu);
- Phiếu báo giá với những trường hợp mua sắm nhỏ không có hợp đồng;
- Trường hợp sửa chữa lớn có tính chất đầu tư, xây dựng nhỏ tuân theo quy
trình thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.
*Số lượng hồ sơ: 1

(bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay (Trường hợp đặc biệt cần phải nghiên
cứu xem xét nhưng tối đa không vượt quá 2 ngày làm việc kể từ khi đơn vị sử
dụng ngân sách gửi đầy đủ hồ sơchứng từ cấp phát, thanh toán)
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: phòng kế toán KBNN Hậu Giang
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đồng ý thanh toán hoặc không
h) Lệ phí ( nếu có ): Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Giấy rút dự toán ngân sách (Mẫu số:C2-02/NS)
- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu số: C2-03/NS)
- Giấy nộp trả kinh phí ( Mẫu số C2-04/NS)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hà...
PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
TỈNH HẬU GIANG
1. Thủ tục kiểm soát chi NSNN thường xuyên bằng dự toán
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Mở tài khoản giao dịch tại kho bạc
Bước 2: Đơn vị sử dụng ngân sách nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận. Cán bộ
tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thanh toán cho đơn vị
- Trường hợp hồ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ
hướng dẫn đơn vị làm lại cho đúng
c 3: Sau thi gian quy định không quá 2 ngày, đơn vị đến nhn lại h sơ.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, Chiều từ 13 giờ đến
17 giờ.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các đơn vị KBNN
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần số lượng hồ sơ:
1. Mở Tài Khoản:
- Quyết định thành lập đơn vị
- Quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản
- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
- Giấy chứng nhận mã quan hệ ngân sách
2. Hồ sơ gửi lần đầu:
- Bảng đăng biên chế, quỹ tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt;
- Bảng tăng giảm biên chế, quỹ tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt;
- Đối với thuê lao động hợp đồng lao động với các nội dung ghi trong
hợp đồng;
Thủ tục kiểm soát chi NSNN thường xuyên - Trang 2
Thủ tục kiểm soát chi NSNN thường xuyên - Người đăng: Trịnh Xuân Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục kiểm soát chi NSNN thường xuyên 9 10 288