Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu.
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra ngay khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký
kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm
theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN.
- Khi hồ sơ đầy đủ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại
khoản 2, 3, 4 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN.
- Khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện thấy hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra theo nội dung
quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN thì trong thời hạn 03 ngày
làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra ra thông
báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ
lục III ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN. Trong Thông báo cần nêu rõ các
nội dung cần tiếp tục phải kiểm tra và gửi tới cơ quan Hải quan và người nhập khẩu, đồng thời
tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TTBKHCN.
b. Cách thức thực hiện:
- Theo yêu cầu của người nhập khẩu.
- Khách hàng đến trực tiếp và lập đăng ký kiểm tra.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
2. Bảnphoto copy các giấy tờ sau:
-Hợpđồng (Contract)
-Danhmục hàng hóa kèm theo (Packing list)
3.Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (có chứng thực)
4. Các tài liệucó liên quan:
-Bảnsao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading);
-Hóađơn (Invoice);
-Tờkhai hàng hóa nhập khẩu;
-Giấychứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O-Certificate of Origin);
-Ảnhhoặcbản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và
nhãnphụnếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồsơ đăng ký kiểm tra chất
lượng.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính:Tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:
- Cục Quản lý chất lượng hàng hoá.
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng các tỉnh, thành phố.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Thông báo kết quảkiểm tra nhà nước về chất
lượng hàng hóa nhập khẩu.

h. Lệ phí:theo quy định của Bộ Tàichính.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đăngký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập
khẩu(mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điề...
Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu.
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ đăng kiểm tra ngay khi tiếp nhận hồ đăng
kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm
theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN.
- Khi h đầy đủ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ
đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kim tra tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại
khoản 2, 3, 4 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN.
- Khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện thấy hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra theo nội dung
quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN thì trong thời hạn 03 ngày
làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ đăng kiểm tra chất lượng, quan kiểm tra ra thông
báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ
lục III ban hành kèm theo Thông số 17/2009/TT-BKHCN. Trong Thông báo cần nêu rõ các
nội dung cần tiếp tục phải kiểm tra và gửi tới cơ quan Hải quan và người nhập khẩu, đồng thi
tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Thông số 17/2009/TT-
BKHCN.
b. Cách thức thực hiện:
- Theo yêu cầu của người nhập khẩu.
- Khách hàng đến trực tiếp và lập đăng ký kiểm tra.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
2. Bảnphoto copy các giấy tờ sau:
-Hợpđồng (Contract)
-Danhmục hàng hóa kèm theo (Packing list)
3.Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (có chứng thực)
4. Các tài liệucó liên quan:
-Bảnsao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading);
-Hóađơn (Invoice);
-Tờkhai hàng hóa nhập khẩu;
-Giấychứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O-Certificate of Origin);
-Ảnhhoặcbản tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy
nhãnphụnếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồsơ đăng ký kiểm tra chất
lượng.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính:Tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:
- Cục Quản lý chất lượng hàng hoá.
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng các tỉnh, thành phố.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Thông báo kết quảkiểm tra nhà nước về chất
lượng hàng hóa nhập khẩu.
Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu - Trang 2
Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu 9 10 990