Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh tại Hà Nội

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục làm hộ chiếu cho người có hộ khẩu ngoại tỉnh ở tại Hà Nội
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và thủ tục xin làm hộ chiếu phổ thông lần đầu cho người ngoại
tỉnh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Người ngoại tình không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nhưng có tạm trú dài hạn KT3 tại Hà
Nội thì có quyền thực hiện thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an
thành phố
1. Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin cấp hộ chiếu cho người ngoại tỉnh tại Hà Nội như sau
- Tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông (Mẫu X01) . Tờ khai này phải được xác nhận của công
an xã, phường nơi người đó tạm trú và có dấu giáp lai của UBND xã, phường, thị trấn lên ảnh
của người xin cấp hộ chiếu
2. Ảnh làm hộ chiếu: 4 chiếc
Hình hộ chiếu là hình kích thước 4cmx6cm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng
3. Sổ đăng ký tạm trú KT3
- Người ngoại tỉnh khi nộp hồ sơ làm thủ tục xin cấp hộ chiếu phổ thông cần phải xuất trình số
tạm trú KT3 hoặc Giấy chứng nhận tạm trú đăng ký tại xã, phường trên đại bàn thành phố Hà
Nội.
4. Bản gốc Chứng minh nhân đân của người làm thủ tục xin cấp hộ chiếu.
Khi nộp hồ sơ làm hộ chiếu người xin cấp hộ chiếu phải xuất trình CMND bản gốc để kiểm tra.
CMND bản gốc được coi là hợp lệ khi còn thời hạn (cấp không quá 15 năm), không rách nát, số
CMND rõ rang, không ép dẻo.
5. Nơi nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông cho người ngoại tỉnh tại Hà Nội
Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập
cảnh Công an thành phố Hà Nội.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
6. Thời gian làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh
Thời gian cấp hộ chiếu không quá 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy
định.
7. Nơi trả hộ chiếu cho người ngoại tỉnh ở Hà Nội
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội
Thời gian trả hộ chiếu: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
8. Lệ phí xin cấp hộ chiếu: 200.000 đồng
Thông tư 190/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư
trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

...
Thủ tục làm hộ chiếu cho người có hộ khẩu ngoại tỉnh ở tại Hà Nội
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thủ tục xin làm hộ chiếu phổ thông lần đầu cho người ngoại
tỉnh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Người ngoại tình không hộ khẩu thường trú tại Nội nhưng tạm trú dài hạn KT3 tại
Nội thì quyền thực hiện thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Phòng quản xuất nhập cảnh công an
thành phố
1. Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin cấp hộ chiếu cho người ngoại tỉnh tại Hà Nội như sau
- Tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông (Mẫu X01) . Tờ khai này phải được xác nhận của công
an xã, phường nơi người đó tạm trú dấu giáp lai của UBND xã, phường, thị trấn lên ảnh
của người xin cấp hộ chiếu
2. Ảnh làm hộ chiếu: 4 chiếc
Hình hộ chiếu là hình kích thước 4cmx6cm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng
3. Sổ đăng ký tạm trú KT3
- Người ngoại tỉnh khi nộp hồ sơ làm thủ tục xin cấp hộ chiếu phổ thông cần phải xuất trình số
tạm trú KT3 hoặc Giấy chứng nhận tạm trú đăng tại xã, phường trên đại bàn thành phố
Nội.
4. Bản gốc Chứng minh nhân đân của người làm thủ tục xin cấp hộ chiếu.
Khi nộp hồ làm hộ chiếu người xin cấp hộ chiếu phải xuất trình CMND bản gốc để kiểm tra.
CMND bản gốc được coi hợp lệ khi còn thời hạn (cấp không quá 15 năm), không rách nát, số
CMND rõ rang, không ép dẻo.
5. Nơi nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông cho người ngoại tỉnh tại Hà Nội
Nộp hồ đề nghị cấp hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Phòng Quản xuất nhập
cảnh Công an thành phố Hà Nội.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
6. Thời gian làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh
Thời gian cấp hộ chiếu không quá 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ theo quy
định.
7. Nơi trả hộ chiếu cho người ngoại tỉnh ở Hà Nội
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội
Thời gian trả hộ chiếu: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
8. Lệ phí xin cấp hộ chiếu: 200.000 đồng
Thông 190/2012/TT-BTC sửa đổi Thông 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư
trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Thủ tục làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh tại Hà Nội - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh tại Hà Nội 9 10 691