Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục làm hộ chiếu tại Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục làm hộ chiếu tại Hà Nội
Người có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Nội thực
hiện thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành
phố Hà Nội.
1. Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin cấp hộ chiếu tại như sau
- Tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông (Mẫu X01).
- Ảnh hộ chiếu 04 chiếc, mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông
nền màu trắng.
Lưu ý: Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi có hộ hẩu
thường trú.
* Đối với trẻ em bé dưới 14 tuổi
- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (kể cả cấp chung hộ chiếu với
mẹ, cha hoặc cấp riêng) phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường
trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.
- Trường hợp đề nghị cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha thì nộp 01 bản sao giấy
khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu) và 04 ảnh cỡ 3x4 cm.
- Trường hợp đề nghị cấp riêng hộ chiếu thì nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định (mẹ,
cha khai và ký tên vào tờ khai); 01 bản sao giấy khai sinh và 4 ảnh cỡ 4x6 cm.
- Trường hợp không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người đỡ đầu (có giấy tờ
chứng minh là người đỡ đầu hoặc mẹ, cha nuôi hợp pháp) khai và ký tên vào tờ khai.
2. Địa chỉ, địa điểm và nơi nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu tại Hà Nội
Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý
xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
3. Thời gian làm hộ chiếu
Thời gian cấp hộ chiếu không quá 14 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy
định.
4. Nơi trả hộ chiếu
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố
Hà Nội
Thời gian trả hộ chiếu: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
5. Lệ phí xin cấp hộ chiếu: 200.000 đồng
Thông tư 190/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Lưu ý: Điều kiện để xuất cảnh ra nước ngoài là người xuất cảnh buộc phải có hộ
chiếu. Ngoài hộ chiếu ra thì điều kiện bắt buộc là phải có visa, thị thực. Một số ít quốc
gia miễn thị thực visa ngắn ngày cho công dân Việt Nam như các nước trong khối
Asian, tuy nhiên đa số các quốc gia khác thì đều yêu cầu nhập cảnh vào nước họ công
dân Việt Nam phải có visa. Tại Việt Nam để có được visa nước ngoài một là bạn tự
làm thủ tục xin cấp visa hoặc sử dụng dịch vụ làm visa , thị...
Thủ tục làm hộ chiếu tại Hà Nội
Người hộ khẩu thường trú tại Nội hoặc tạm trú dài hạn tại Nội thực
hiện thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Phòng quản xuất nhập cảnh công an thành
phố Hà Nội.
1. Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin cấp hộ chiếu tại như sau
- Tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông (Mẫu X01).
- Ảnh hộ chiếu 04 chiếc, mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông
nền màu trắng.
Lưu ý: Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi có hộ hẩu
thường trú.
* Đối với trẻ em bé dưới 14 tuổi
- Tờ khai đề ngh cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (kể cả cấp chung hộ chiếu với
mẹ, cha hoặc cấp riêng) phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường
trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.
- Trường hợp đề nghị cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha thì nộp 01 bản sao giấy
khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu) và 04 ảnh cỡ 3x4 cm.
- Trường hợp đề nghị cấp riêng hộ chiếu t nộp 01 t khai theo mẫu quy định (mẹ,
cha khai và ký tên vào tờ khai); 01 bản sao giấy khai sinh và 4 ảnh cỡ 4x6 cm.
- Trường hợp không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người đỡ đầu (có giấy tờ
chứng minh là người đỡ đầu hoặc mẹ, cha nuôi hợp pháp) khai và ký tên vào tờ khai.
2. Địa chỉ, địa điểm và nơi nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu tại Hà Nội
Nộp hồ đề nghị cấp hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Phòng Quản lý
xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
3. Thời gian làm hộ chiếu
Thời gian cấp hộ chiếu không quá 14 ngày, kể từ ngày nhận đầy đ hồ theo quy
định.
4. Nơi trả hộ chiếu
Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ng an thành ph
Hà Nội
Thời gian trả hộ chiếu: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
5. Lệ phí xin cấp hộ chiếu: 200.000 đồng
Thông 190/2012/TT-BTC sửa đổi Thông 66/2009/TT-BTC quy định chế độ
thu, nộp, quản và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Lưu ý: Điều kiện để xuất cảnh ra nước ngoài người xuất cảnh buộc phải hộ
chiếu. Ngoài hộ chiếu ra thì điều kiện bắt buộc là phải có visa, thị thực. Một số ít quốc
gia miễn thị thực visa ngắn ngày cho công dân Việt Nam như các nước trong khối
Asian, tuy nhiên đa số các quốc gia khác thì đềuu cầu nhập cảnh vào nước họ công
dân Việt Nam phải có visa. Tại Việt Nam để được visa nước ngoài một bạn tự
làm thủ tục xin cấp visa hoặc sử dụng dịch vụ làm visa , thị thực.
Thủ tục làm hộ chiếu tại Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục làm hộ chiếu tại Hà Nội 9 10 423