Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục làm visa thương mại Hàn QUốc

Được đăng lên bởi Bui Minh Duc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VISA THƯƠNG MẠI – HÀN QUỐC
Công ty mời ( Công ty Hàn Quốc)
- Thư mời gốc (bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết nhân sự bên mời và bên
được mời, nội dung, lý do, thời gian mời; đầy đủ tên công ty mời, tên người đại diện
công ty mời, địa chỉ công ty và số điện thoại liên lạc).
- 01 giấy xác nhận về đăng ký kinh doanh (bản xác nhận gốc, do phòng thuế cấp trong
vòng 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)
- 01 giấy bảo lãnh có công chứng Nhà nước Hàn Quốc (bản công chứng gốc, do phòng
công chứng Hàn Quốc cấp)
Lưu ý: Nếu trong 3 loại giấy tờ nộp ở trên khuyết hoặc thiếu số chứng minh thư của người đại
diện có tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh bên phía công ty mời => cần nộp thêm photo hộ
chiếu hoặc photo chứng minh thư của người đó để cung cấp thông tin.
Công ty được mời (Công ty ở Việt Nam)
1. 01 đơn xin cấp visa (theo mẫu của Sứ quán download từ trang hanquocngaynay.com ~
phòng lãnh sự ~ phần download form khai xin visa) có dán 01 ảnh 3 x 4cm chụp trong
vòng 3 tháng tính đến ngày nộp xin visa (Phải khai đơn bằng tiếng Hàn hoặc tiếng
Anh)
2.

Hộ chiếu gốc (còn hạn trên 6 tháng đối với các loại Visa đi dưới 90 ngày và còn hạn trên
1 năm đối với các loại Visa đi trên 1 năm tính từ ngày cấp Visa)

3. Bản dịch tiếng Anh công chứng nhà nước của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu
đi lần đầu phải kèm theo bản gốc để đối chiếu)
4. Quyết định cử đi công tác bản gốc kèm bản dịch tiếng Anh (không cần công chứng bản
dịch tiếng Anh)
5. Hợp đồng lao động bản gốc và 01 bản sao tiếng Việt, kèm theo bản dịch tiếng Anh (nếu là
hợp đồng song ngữ Anh - Việt thì nộp bản gốc kèm bản photo, không cần công chứng)
6. Bản photo Chứng từ làm ăn của hai bên không cần công chứng (VD như B/L, L/C, hợp
đồng mua bán, hoá đơn xuất nhập hàng với Hàn Quốc hoặc với các công ty nước ngoài
v.v…) (Không cần nếu trong lần giao dịch đầu tiên)
7. 02 anh 3.5*4.5, nen trang
* Nếu trong trường hợp người đi là người đại diện của công ty bên phía Việt

...
VISA THƯƠNG MẠI – HÀN QUỐC
Công ty mời ( Công ty Hàn Quốc)
- Thư mời gốc (bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, ghi chi tiết nhân sự bên mời bên
được mời, nội dung, do, thời gian mời; đầy đủ tên công ty mời, tên người đại diện
công ty mời, địa chỉ công ty và số điện thoại liên lạc).
- 01 giấy xác nhận về đăng kinh doanh (bản xác nhận gốc, do phòng thuế cấp trong
vòng 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)
- 01 giấy bảo lãnh công chứng Nhà nước Hàn Quốc (bản công chứng gốc, do phòng
công chứng Hàn Quốc cấp)
Lưu ý: Nếu trong 3 loại giấy tờ nộp ở trên khuyết hoặc thiếu s chứng minh thư của người đại
diện tên trên giấy phép đăngkinh doanh bên phía công ty mời => cần nộp thêm photo hộ
chiếu hoặc photo chứng minh thư của người đó để cung cấp thông tin.
Công ty được mời (Công ty ở Việt Nam)
1. 01 đơn xin cấp visa (theo mẫu của Sứ quán download từ trang hanquocngaynay.com ~
phòng lãnh sự ~ phần download form khai xin visa) có dán 01 ảnh 3 x 4cm chụp trong
vòng 3 tháng tính đến ngày np xin visa (Phải khai đơn bằng tiếng Hàn hoặc tiếng
Anh)
2. Hộ chiếu gốc (còn hạn trên 6 tháng đối với các loại Visa đi dưới 90 ngày và còn hạn trên
1 năm đối với các loại Visa đi trên 1 năm tính từ ngày cấp Visa)
3. Bản dịch tiếng Anh công chứng nhà nước của Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (nếu
đi lần đầu phải kèm theo bản gốc để đối chiếu)
4. Quyết định c đi công tác bản gốc m bản dịch tiếng Anh (không cần công chứng bản
dịch tiếng Anh)
5. Hợp đồng lao động bản gốc và 01 bản sao tiếng Việt, kèm theo bản dịch tiếng Anh (nếu là
hợp đồng song ngữ Anh - Việt thì nộp bản gốc kèm bản photo, không cần công chứng)
6. Bản photo Chứng t làm ăn của hai n không cần công chứng (VD như B/L, L/C, hợp
đồng mua bán, hoá đơn xuất nhập hàng với Hàn Quốc hoặc với các công ty nước ngoài
v.v…) (Không cần nếu trong lần giao dịch đầu tiên)
7. 02 anh 3.5*4.5, nen trang
* Nếu trong trường hợp người đi là người đại diện của công ty bên phía Việt
Thủ tục làm visa thương mại Hàn QUốc - Người đăng: Bui Minh Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục làm visa thương mại Hàn QUốc 9 10 196