Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục ly hôn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TỤC LY HÔN
Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu
của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng. Để khách hàng có những hiểu biết cơ bản về
thủ tục ly hôn.
Nếu đơn phương xin ly hôn thì Toà án Nhân dân quận, huyện nơi bị đơn đang cư trú (nơi thường
trú hoặc nơi tạm trú) có thẩm quyền giải quyết. Nếu thuận tình ly hôn thì các bên có thể lựa chọn
toà án nơi một trong hai bên đang cư trú. Nếu trong vụ án ly hôn có tranh chấp mà đương sự
hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải uỷ thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở
nước ngoài, cho Toà án nước ngoài thuộc thẩm quyền của Toà án Nhân dân tỉnh, thành phố (điều
33, 34, 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004). Nếu thuận tình ly hôn có thể lựa chọn toà án nơi
người vợ hoặc người chồng đang cư trú.
I. Quyền ly hôn và căn cứ cho ly hôn
Thứ nhất: Theo quy định của pháp luật thì vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Toà
án giải quyết việc ly hôn. Tuy nhiên trường hợp vợ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới
mười hai tháng tuổi thì người chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn (nhưng người vợ vẫn
có quyền yêu cầu xin ly hôn).
Thứ hai: Tòa án xem xét, quyết định cho ly hôn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Tình trạng của vợ chồng trầm trọng;
b) Đời sống chung không thể kéo dài;
c) Mục đích của hôn nhân không đạt được.
Lưu ý: Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Toà án tuyên bố mất tích xin ly hôn thì
Toà án giải quyết cho ly hôn.
II. Thủ tục thuận tình ly hôn (hai vợ chồng đồng thuận ly hôn) như sau:
1. Điều kiện tiến hành thủ tục thuận tình ly hôn
a) Hai bên thật sự tự nguyện ly hôn;
b) Hai bên đã thoả thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản, việc trông nom,
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con;
c) Sự thoả thuận của hai bên về tài sản và con trong từng trường hợp cụ thể này là bảo đảm
quyền lợi chính đáng của vợ và con.
Lưu ý: Trường hợp các bên chỉ tranh chấp một trong các vấn đề về tài sản, nuôi con, tình cảm
hoặc tuy có thoả thuận nhưng không đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án sẽ
giải quyết tranh chấp theo thủ tục chung (xem tại mục 3).
2. Thủ tục thuận tình ly hôn
Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn tại TAND cấp quận/huyện nơi cư trú,

làm việc của vợ hoặc chồng;
Lưu ý: Trong trường hợp vợ hoặc chồng ở nước ngoài thì nộp đơn tại TAND cấp tỉnh.
Bước 2: Sau khi nhận đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn cùng hồ sơ hợp lệ Tòa án sẽ thụ
lý giải quyết và sẽ ra thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí...
THỦ TỤC LY HÔN
Ly hôn chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu
của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng. Để khách hàng những hiểu biết bản về
thủ tc ly hôn.
Nếu đơn phương xin ly hôn thì Toà án Nhân dân quận, huyện nơi bị đơn đang trú (nơi thường
trú hoặc nơi tạm trú) có thẩm quyền giải quyết. Nếu thuận tình ly hôn thì các bên thể lựa chọn
toà án nơi một trong hai bên đang trú. Nếu trong vụ án ly hôn tranh chấp đương sự
hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải uỷ thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở
nước ngoài, cho Toà án nước ngoài thuộc thẩm quyền của Toà án Nhân dân tỉnh, thành phố (điều
33, 34, 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004). Nếu thuận tình ly hôn thể lựa chọn toà án nơi
người v hoặc người chồng đang cư trú.
I. Quyền ly hôn căn cứ cho ly hôn
Thứ nhất: Theo quy định của pháp luật thì vợ, chồng hoặc cả hai người quyền yêu cầu T
án giải quyết việc ly hôn. Tuy nhiên trường hợp vợ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới
mười hai tháng tuổi thì người chồng không quyền yêu cầu xin ly hôn (nhưng người vợ vẫn
quyền yêu cầu xin ly hôn).
Thứ hai: Tòa án xem xét, quyết định cho ly hôn khi đáp ng đủ các điều kiện sau đây:
a) Tình trạng của vợ chồng trầm trọng;
b) Đi sống chung không thể kéo dài;
c) Mục đích của hôn nhân không đạt được.
Lưu ý: Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Toà án tuyên bố mất tích xin ly hôn thì
Toà án giải quyết cho ly hôn.
II. Thủ tục thuận tình ly hôn (hai v chồng đồng thuận ly hôn) như sau:
1. Điều kiện tiến hành thủ tục thuận tình ly hôn
a) Hai bên thật sự tự nguyện ly hôn;
b) Hai bên đã thoả thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản, việc trông nom,
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con;
c) Sự thoả thuận của hai bên về tài sản con trong từng trường hợp cụ thể này bảo đảm
quyền lợi chính đáng của vợ con.
Lưu ý: Trường hợp các bên chỉ tranh chấp một trong các vấn đề về tài sản, nuôi con, tình cảm
hoặc tuy thoả thuận nhưng không đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ con thì Tòa án s
giải quyết tranh chấp theo thủ tục chung (xem tại mục 3).
2. Thủ tục thuận tình ly hôn
Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn tại TAND cấp quận/huyện nơi cư trú,
Thủ tục ly hôn - Trang 2
Thủ tục ly hôn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thủ tục ly hôn 9 10 291