Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá
nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào
doanh nghiệp;..
Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
2. Dự thảo Điều lệ Công ty (được người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người
đại diện theo uỷ quyền ký từng trang);
3. Danh sách thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy
tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối
với công dân Việt Nam ở trong nước) đối với thành viên sáng lập là cá nhân.
5. Bản sao: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương
đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng
hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh
nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) của
người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là
pháp nhân.
6. Các loại giấy tờ khác:
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp
kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
+ Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành
nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật
Doanh nghiệp (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật
yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).

...
Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp, trong đó: Thành viên thể tổ chức,
nhân; số lượng thành viên không vưt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào
doanh nghiệp;..
Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
2. Dự thảo Điều lệ Công ty (được người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người
đại diện theo uỷ quyền ký từng trang);
3. Danh sách thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy
tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hchiếu còn hiệu lực đối
với công dân Việt Nam ở trong nước) đối với thành viên sáng lập là cá nhân.
5. Bản sao: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc giấy tờ tương
đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác. Bản sao hợp lệ (bản sao công chứng
hoặc chứng thực củaquan cấp) một trong các giấy tờ chứng thựcnhân (Giấy chứng minh
nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếun hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) của
người đại diện theo uỷ quyền quyết định uỷ quyền tươngng đối với thành viên sáng lập
pháp nhân.
6. Các loại giấy tờ khác:
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tchức thẩm quyền (đối với doanh nghiệp
kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
+ Bản sao hợp lệ (bản sao công chứng hoặc chứng thực của quan cấp) chứng chỉ nh
nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật
Doanh nghiệp (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật
yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).
Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 9 10 393