Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục Thay đổi thiết kế

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN THAY ĐỔI THIẾT KẾ
Kính gởi:

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Tôi tên:
- Chức vụ:
- Đại diện doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở:
- Số điện thoại:

Số Fax:

Là chủ đầu tư công trình tại:
- Lô đất số

:

Đường:

- Khu công nghiệp :

Quận :

- Hợp đồng thuê đất số

ngày

Đã được Ban quản lý các KCX & CN TP. HCM cấp Giấy phép xây dựng số
ngày
Nay tôi đề nghị được thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm theo Giấy phép xây
dựng số
ngày
, nội dung đề nghị thay đổi:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Thời gian hoàn thành công trình dự kiến là

tháng kể từ ngày khởi công xây

dựng.
Đính kèm:
-Giấy phép xây dựng (bản chính)

TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

Đại diện chủ đầu tư
(Ký tên & đóng dấu)

năm

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN THAY ĐỔI THIẾT KẾ
Kính gởi: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Tôi tên:
- Chức vụ:
- Đại diện doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở:
- Số điện thoại: Số Fax:
Là chủ đầu tư công trình tại:
- Lô đất số : Đường:
- Khu công nghiệp : Quận :
- Hợp đồng thuê đất số ngày
Đã được Ban quản c KCX & CN TP. HCM cấp Giấy phép xây dựng số
ngày
Nay tôi đề nghị được thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm theo Giấy phép xây
dựng số ngày , nội dung đề nghị thay đổi:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Thời gian hoàn thành công trình dự kiến là tháng kể từ ngày khởi công xây
dựng.
Đính kèm: TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
-Giấy phép xây dựng (bản chính) Đại diện chủ đầu tư
(Ký tên & đóng dấu)
Thủ tục Thay đổi thiết kế - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thủ tục Thay đổi thiết kế 9 10 941