Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt nam về nước cấp THPT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt nam về nước cấp THPT
1. Trình tự thực hiện

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu
về trường.
-Hiệu trưởng trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về
lớp học đối với các cấp học
- Đối với các học sinh đang học dở chương trình của một lớp học
ở nứơc ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại
THPT Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra
trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó. Với những
môn học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam,
yêu cầu học sinh phải hoàn thành nội dung của môn học đó và có
kiểm tra sau khoá học.
2. Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở GD&ĐT
3. Thành phần hồ sơ

4. Thời hạn giải quyết
5. Đối tượng thực hiện
6. Cơ quan thực hiện
thủ tục

7. Kết quả thực hiện
thủ tục
8. Lệ phí
9. Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành
chính
10. Căn cứ pháp lý của
thủ tục

+ Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
+ Hồ sơ học tập gồm:
- Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại
nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).
- Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước
ngoài (nếu có) .
- Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước
ngoài.
- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc
mẹ hoặc người giám hộ.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản chính, không sử dụng bản photo.
không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cá nhân
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GD&ĐT
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân
cấp thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hiệu trưởng trường tiếp
nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về lớp học đối với các cấp học.
Giấy giới thiệu
Không
+Văn bằng chứng chỉ.
+Bằng tốt nghiệp bậc học đã học ở Việt Nam.
+Điều kiện về tỉnh và chương trình học.
- Luật Giáo dục năm 2009
- Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- QĐ số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2003 của Bộ
GD&ĐT, về việc ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận
học sinh học tại các trường THCS và THPT, Có hiệu lực sau 15
ngày kể từ khi đăng công báo.

...
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt nam về nước cấp THPT
1. Trình tự thực hiện - Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu
về trường.
-Hiệu trưởng trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về
lớp học đối với các cấp học
- Đối với các học sinh đang học dở chương trình của một lớp học
ở nứơc ngoài xin chuyển về học tiếp lớp học tương đương tại
THPT Việt Nam phải được nhà trường nơi tiếp nhận kiểm tra
trình độ theo chương trình quy định của lớp học đó. Với những
môn học không có theo chương trình giáo dục của Việt Nam,
yêu cầu học sinh phải hoàn thành nội dung của môn học đó và có
kiểm tra sau khoá học.
2. Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở GD&ĐT
3. Thành phần hồ sơ + Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
+ Hồ sơ học tập gồm:
- Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại
nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).
- Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước
ngoài (nếu có) .
- Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước
ngoài.
- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc
mẹ hoặc người giám hộ.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản chính, không sử dụng bản photo.
4. Thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện
thủ tục
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GD&ĐT
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân
cấp thực hiện:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hiệu trưởng trường tiếp
nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về lớp học đối với các cấp học.
7. Kết quả thực hiện
thủ tục
Giấy giới thiệu
8. Lệ phí Không
9. Yêu cầu, điều kiện
thực hiện thủ tục hành
chính
+Văn bằng chứng ch\.
+Bằng tốt nghiệp bậc học đ] học ở Việt Nam.
+Điều kiện về t\nh và chương trình học.
10. Căn cứ pháp lý của
thủ tục
- Luật Giáo dục năm 2009
- Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt nam về nước cấp THPT - Trang 2
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt nam về nước cấp THPT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt nam về nước cấp THPT 9 10 764