Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục: Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an

Được đăng lên bởi prosp99
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 646 lần   |   Lượt tải: 0 lần
54. Thủ tục: Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an
nhân dân tại Công an cấp tỉnh
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Hội
đồng tuyển chọn và Hội đồng khám sức khoẻ; thông báo công khai đối
tượng, tiêu chuẩn, thời gian và thủ tục tuyển chọn trên phương tiện thông tin
đại chúng ở địa phương và niêm yết tại trụ sở của Công an quận, huyện, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Công dân tham dự tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong Công an
nhân dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại Công an quận, huyện, thành phố, thị xã trực
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công dân có hộ khẩu
thường trú. Công an cấp quận, huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp
hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết.
Công an cấp quận, huyện tổng hợp danh sách báo cáo Hội đồng tuyển
chọn Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Công an cấp quận, huyện tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch của công dân
tham dự tuyển chọn phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
theo quy định.
Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
phối hợp Hội đồng khám sức khoẻ tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho công dân
dự tuyển.
Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập
hợp kết quả và tổ chức xét duyệt, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
Bước 3: Thông báo quyết định của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương đối với công dân dự tuyển phục vụ có thời hạn trong Công an
nhân dân:
Trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì Công an tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương thông báo lý do cho công dân biết.
Trường hợp đáp ứng yêu cầu thì Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương ký Quyết định tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn
trong Công an nhân dân và gửi trước ngày gọi nhập ngũ 15 ngày cho người
trúng tuyển 01 bản, UBND cấp xã, phường nơi công dân đăng ký thường trú
01 bản.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Bản sao giấy khai sinh (có công chứng hoặc chứng nhận của UBND xã,
phường, thị trấn nơi cư trú);
+ Bản lý lịch tự khai (mẫu 1a-BCA(X18)-09), dán ảnh 4 × 6 cm đóng dấu
giáp lai và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;
+ Bản sao có công chứng, chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình
độ học vấn, đào tạo do cơ quan Nhà nước có t...
54. Thủ tục: Tuyển công dân phục vụ thời hạn trong Công an
nhân dân tại Công an cấp tỉnh
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Hội
đồng tuyển chọn Hội đồng khám sức khoẻ; thông báo công khai đối
tượng, tiêu chuẩn, thời gian và thủ tục tuyển chọn trên phương tiện thông tin
đại chúngđịa phương và niêm yết tại trụ s của Công an quận, huyện, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Công dân tham dự tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong Công an
nhân dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại Công an quận, huyện, thành phố, thị trực
thuộc tnh, thành phố trực thuộc Trung ương i công dân hộ khẩu
thường trú. Công an cấp quận, huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp
hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết.
Công an cấp quận, huyện tổng hợp danh sách báo cáo Hội đồng tuyển
chọn Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Công an cấp quận, huyện tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch của công dân
tham dự tuyển chọn phục vụ thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
theo quy định.
Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
phối hợp Hội đồng khám sức khoẻ tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho công dân
dự tuyển.
Hội đồng tuyển chọn Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập
hợp kết quả và tổ chức xét duyệt, báo cáo Giám đốc Công an tnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
Bước 3: Thông báo quyết định của Công an tỉnh, thành ph trực thuộc
Trung ương đối với công dân dự tuyển phục vụ thời hạn trong Công an
nhân dân:
Trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì Công an tỉnh, thành ph trực
thuộc Trung ương thông báo lý do cho công dân biết.
Trường hợp đáp ứng yêu cầu tGiám đốc Công an tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương Quyết đnh tuyển chọn công dân phục vụ thời hạn
trong Công an nhân dângửi trước ngày gọi nhập ngũ 15 ngày cho người
trúng tuyển 01 bản, UBND cấp xã, phường nơi công dân đăng ký thường trú
01 bản.
Thủ tục: Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an - Trang 2
Thủ tục: Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an - Người đăng: prosp99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thủ tục: Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an 9 10 883