Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận không tiền án.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHÔNG TIỀN ÁN
VnDoc.com xin gửi đến quý độc giả các bước thực hiện thủ tục xin cấp giấy xác nhận không tiền
án tại Cục Hồ sơ cảnh sát - Bộ Công an, mời các bạn cùng tham khảo.
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1 - Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gồm: văn bản đề nghị
của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh; đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm kèm theo hộ
chiếu của người nước ngoài.
Bước 2 - Đối với người nước ngoài trực tiếp đến nộp hồ sơ: Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực
cấm kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Cục Hồ sơ Cảnh sát - Bộ Công an.
3. Thành phần số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (mẫu 1a), nếu uỷ quyền (mẫu 1b); nếu thông qua các
công ty, doanh nghiệp phải kèm theo danh sách trích ngang có ký tên của người có thẩm quyền và
đóng dấu của công ty, doanh nghiệp.
 Giấy chứng minh nhân dân (bản chính).
 Sổ đăng ký hộ khẩu (bản chính, nếu có).
 Nếu xin cấp lại Giấy xác nhận không có tiền án (do quá hạn) phải kèm theo Giấy xác nhận không
có tiền án đã cấp lần trước.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Lệ phí (nếu có): Mức thu lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án 50.000 đồng.
5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án.
6. Thời hạn giải quyết:
 Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ yêu cầu tra cứu (gồm cả ngày nghỉ
cuối tuần và nghỉ lễ), cơ quan Hồ sơ phải hoàn thành việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án
cho công dân.
 Trường hợp cần thiết, phức tạp và các yêu cầu thuộc diện phải tra cứu qua tàng thư của Bộ hoặc
địa phương khác thì thời hạn là 10 ngày.- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
7. Đối tượng thực hiện:
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hồ sơ
Cảnh sát - Bộ Công an.

VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8. Cơ quan thực hiện: Cục quản lý xuất nhập cảnh.
9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.
10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không.
12. Cơ sở pháp lý:
 Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và
quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời
hạn tại nước ngoài.
 Công văn số 68/CP-VX ngày 17/10/2000 của Chính phủ về ...
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHÔNG TIỀN ÁN
VnDoc.com xin gửi đến q độc giả các bước thực hiện thủ tục xin cấp giấy xác nhận không tiền
án tại Cục Hồ cảnh sát - B Công an, mời các bạn cùng tham khảo.
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1 - Hồ của cơ quan, tổ chức, nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gồm: văn bản đề nghị
của quan, tổ chức, nhân mời, bảo lãnh; đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm kèm theo hộ
chiếu của người nước ngoài.
Bước 2 - Đối với người nước ngoài trực tiếp đến nộp hồ sơ: Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực
cấm kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở quan Cục Hồ Cảnh sát - Bộ Công an.
3. Thành phần số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (mẫu 1a), nếu uỷ quyền (mẫu 1b); nếu thông qua các
công ty, doanh nghiệp phải kèm theo danh sách trích ngang tên của người thẩm quyền
đóng dấu của công ty, doanh nghiệp.
Giấy chứng minh nhân dân (bản chính).
Sổ đăng hộ khẩu (bản chính, nếu có).
Nếu xin cấp lại Giấy xác nhận không tiền án (do quá hạn) phải kèm theo Giấy xác nhận không
tiền án đã cấp lần trước.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Lệ phí (nếu có): Mức thu lệ phí cấp Giấy xác nhận không tiền án 50.000 đồng.
5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án.
6. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ hợp l yêu cầu tra cứu (gồm c ngày nghỉ
cuối tuần nghỉ lễ), quan Hồ phải hoàn thành việc cấp Giấy xác nhận không tiền án
cho công dân.
Trường hợp cần thiết, phức tạp và các yêu cầu thuộc diện phải tra cứu qua tàng thư của B hoặc
địa phương khác thì thời hạn 10 ngày.- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
7. Đối tượng thực hiện:
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: nhân - quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hồ
Cảnh sát - Bộ Công an.
Thủ tục xin cấp giấy xác nhận không tiền án.pdf - Trang 2
Thủ tục xin cấp giấy xác nhận không tiền án.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục xin cấp giấy xác nhận không tiền án.pdf 9 10 214