Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
1. Trình tự thực hiện

1. Đối với học sinh THCS
- Xin học lại tại trường trong cùng tỉnh, thành phố; Hiệu
trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét,
giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở GD&ĐT.
- Xin học lại đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng GD&ĐT
nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú,
kèm theo hồ sơ đã được kiểm.
2. Đối với học sinh THPT:
- Xin học lại tại trường trong cùng tỉnh, thành phố; Hiệu
trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét,
giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở GD&ĐT.
- Xin học lại đến từ tỉnh, thành phố khác : Sở Giáo dục và
Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về
trường.
- Việc xin học lại phải tiến hành trước khi khai giảng năm
học mới.
3. Trường hợp xin học lại lớp đầu cấp: Hiệu trưởng
trường xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển
hoặc xét tuyển của HS trước khi nghỉ học.

2. Cách thức thực hiện

Cha, mẹ, học sinh mang hồ sơ trực tiếp đến Sở GD&ĐT

3. Thành phần hồ sơ

+ Đơn xin học lại do học sinh ký
+ Học bạ (bản chính)
+ Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng)
+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú
về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước
+ Bản sao giấy khai sinh
+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT
qui định cụ thể loại hình được tuyển (công lập hoặc ngoài
công lập)
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà
trường nơi đi cấp
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng
GD&ĐT (đối với cấp THCS); Giám đốc Sở GD&ĐT (đối
với THPT) đi nơi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh,
thành phố khác
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Theo quy định của Giám đốc Sở GD&ĐT
Cá nhân
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
- Đối với cấp THCS: Phòng GD&ĐT
- Đối với cấp THPT: Sở GD&ĐT

4. Thời hạn giải quyết
5. Đối tượng thực hiện
6. Cơ quan thực hiện thủ tục

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT
(Cấp THCS); Sở GD&ĐT (cấp THPT)
7. Kết quả thực hiện thủ tục
Giấy giới thiệu
8. Lệ phí
Không
9. Căn cứ pháp lý của thủ tục Quyết định của Bộ trưởng: QĐ số 51/2002/QĐBGD&ĐT ngày 25/12/2002

...
Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
1. Trình tự thực hiện 1. Đối với học sinh THCS
- Xin học lại tại trường trong cùng tỉnh, thành phố; Hiệu
trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét,
giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở GD&ĐT.
- Xin học lại đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng GD&ĐT
nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú,
kèm theo hồ sơ đã được kiểm.
2. Đối với học sinh THPT:
- Xin học lại tại trường trong cùng tỉnh, thành phố; Hiệu
trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét,
giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở GD&ĐT.
- Xin học lại đến từ tỉnh, thành phố khác : Sở Giáo dục và
Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về
trường.
- Việc xin học lại phải tiến hành trước khi khai giảng năm
học mới.
3. Trường hợp xin học lại lớp đầu cấp: Hiệu trưởng
trường xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển
hoặc xét tuyển của HS trước khi nghỉ học.
2. Cách thức thực hiện Cha, mẹ, học sinh mang hồ sơ trực tiếp đến Sở GD&ĐT
3. Thành phần hồ sơ + Đơn xin học lại do học sinh ký
+ Học bạ (bản chính)
+ Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng)
+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú
về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước
+ Bản sao giấy khai sinh
+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT
qui định cụ thể loại hình được tuyển (công lập hoặc ngoài
công lập)
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà
trường nơi đi cấp
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng
GD&ĐT (đối với cấp THCS); Giám đốc Sở GD&ĐT (đối
với THPT) đi nơi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh,
thành phố khác
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết Theo quy định của Giám đốc Sở GD&ĐT
5. Đối tượng thực hiện Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục + Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
- Đối với cấp THCS: Phòng GD&ĐT
- Đối với cấp THPT: Sở GD&ĐT
Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học - Trang 2
Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học 9 10 769