Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất:
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1:
+ Công dân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài
nguyên và Môi trường.
+ Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
- Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu
mẫu theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ,
vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;
+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh
theo quy định.
- Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ
sơ) theo quy định.
- Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông
báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.
- Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xuất trình giấy
hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả).
2. Cách thức thực hiện
- Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn yêu cầu xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
- Văn bản chấm dứt góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính);
- Văn bản ủy quyền đối với trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền,
01 bản.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết
- 03 ngày làm việc.
5. Đối tượng thực hiện
- Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng

đất.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
7. Kết quả
- Chỉnh lý trên giấy chứng nhận.
8. Phí, lệ phí:
- Không.
9. Tên mẫu đơn, tờ khai
- Đơn yêu cầu xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (mẫu
số 04).
10. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật
Đất đai.
- Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản
thực hiện quyền của người sử dụng đất.
- Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNM...
Hướng dẫn thủ tục xóa đăng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất:
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1:
+ Công dân, tổ chức đến nộp hồ tại Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất - S Tài
nguyên và Môi trường.
+ Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết).
- Bước 2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu
mẫu theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ,
vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;
+ Trường hợp hồ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh
theo quy định.
- Bước 3. Văn phòng Đăng quyền sử dụng đất thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ
sơ) theo quy định.
- Bước 4. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông
báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn.
- Bước 5: Tổ chức, Công dân đến Văn phòng Đăng ký quyn sử dụng đất. Xuất trình giấy
hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả. Thời gian trả kết quả từ
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn trả kết quả).
2. Cách thức thực hiện
- Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn yêu cầu xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
- Văn bản chấm dứt góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính);
- Văn bản ủy quyền đối với trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền,
01 bản.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết
- 03 ngày làm việc.
5. Đối tượng thực hiện
- Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng
Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản - Trang 2
Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản 9 10 612