Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng ngành dệt

Được đăng lên bởi HiẾu Lucky Hiếu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2918 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1. Thực trạng ngành dệt may Việt Nam:
Ngành may Việt Nam có lịch sử phát triển lâu đời. Dệt may là ngành hàng mũi nhọn
của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Từ nhiều năm qua, sản
phẩm dệt may Việt Nam không ngừng phát triển về số lượng, cơ cấu chủng loại và giá
trị kim ngạch, trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực và chiếm giữ vị trí quan trọng
trong nền kinh tế quốc dân. Những thành công của sản phẩm may mặc trên thị trường
quốc tế đã đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh
tế ở Việt Nam. Trong toàn ngành Dệt may, may mặc là ngành có nhiều tiềm năng phát
triển, có lợi thế cạnh tranh lớn trên trường quốc tế.
Sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam được ghi nhận với những kết quả đáng
khích lệ. Đến thời điểm hiện nay dệt may là một trong những ngành công nghiệp sản
xuất, xuất khẩu quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, là một ngành thu hút lượng lao
động lớn, vừa tạo ra giá trị hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất
khẩu.
Năng lực sản xuất của ngành dệt may phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Số lượng
doanh nghiệp tăng gấp 5-6 lần so với 10 năm trước. Trình độ công nghệ được cải
thiện đáng kể, nhiều công đoạn sản xuất đạt trình độ công nghệ tiên tiến của thế giới.
Trong nhiều năm qua ngành dệt may Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu
tương đối cao - bình quân 20%/năm trong giai đoạn 2000-2005. Hàng dệt may Việt
Nam hiện đã có mặt tại trên 100 nước và vũng lãnh thổ, trong đó có các thị trường
quan trọng của thế giới như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản...vv.
Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều hạn chế, thách thức.
Thứ nhất: Năng lực sản xuất tuy đã được nâng cao nhưng mức sản xuất thực tế vẫn
thấp hơn năng lực sản xuất thiết kế. Tay nghề công nhân còn thấp, việc đào tạo
chuyên gia kỹ thuật và thiết kế mẫu còn chưa theo kịp với nhu cầu thị trường và đỏi
hỏi phát triển của ngành.
Thứ hai: Kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh nhưng hiệu quả xuất khẩu còn thấp do có
tới 70% kim ngạch xuất khẩu thực hiện theo phương thức gia công, trong khi đó
ngành dệt may vẫn chưa chủ động được nguồn nguyên liệu mà chủ yếu phải nhập
nước ngoài
Thứ ba: Thị trường xuất khẩu còn nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có, còn
bị phụ thuộc vào hạn ngạch, chưa tận dụng hết khả năng khai thác thị trường và mặt
hàng xuất khẩu không hạn ngạch, chưa thâm nhập được vào mạng lưới phân phối của
các thị trường lớn, thường phải xuất khẩu qua trung gian.
Thứ tư: Thị trường nội địa với sức mua ngày càng tăn...
1. Thực trạng ngành dệt may Việt Nam:
Ngành may Việt Nam lịch sử phát triển lâu đời. Dệt may ngành hàng mũi nhọn
của Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - hội. Từ nhiều năm qua, sản
phẩm dệt may Việt Nam không ngừng phát triển về số lượng, cơ cấu chủng loại và giá
trị kim ngạch, trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực chiếm giữ vị trí quan trọng
trong nền kinh tế quốc dân. Những thành công của sản phẩm may mặc trên thị trường
quốc tế đã đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp trong sự nghiệp đổi mới phát triển kinh
tế ở Việt Nam. Trong toàn ngành Dệt may, may mặc là ngành có nhiều tiềm năng phát
triển, có lợi thế cạnh tranh lớn trên trường quốc tế.
Sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam được ghi nhận với những kết quả đáng
khích lệ. Đến thời điểm hiện nay dệt may một trong những ngành công nghiệp sản
xuất, xuất khẩu quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, một ngành thu hút lượng lao
động lớn, vừa tạo ra giá trị hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước xuất
khẩu.
Năng lực sản xuất của ngành dệt may phát triển cả chiều rộng chiều sâu. Số lượng
doanh nghiệp ng gấp 5-6 lần so với 10 năm trước. Trình độ công nghệ được cải
thiện đáng kể, nhiều công đoạn sản xuất đạt trình độ công nghệ tiên tiến của thế giới.
Trong nhiều năm qua ngành dệt may Việt Nam đã đạt tốc độ ng trưởng xuất khẩu
tương đối cao - bình quân 20%/năm trong giai đoạn 2000-2005. Hàng dệt may Việt
Nam hiện đã mặt tại trên 100 nước vũng lãnh thổ, trong đó các th trường
quan trọng của thế giới như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản...vv.
Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều hạn chế, thách thức.
Thứ nhất: Năng lực sản xuất tuy đã được nâng cao nhưng mức sản xuất thực tế vẫn
thấp hơn năng lực sản xuất thiết kế. Tay nghề công nhân n thấp, việc đào tạo
chuyên gia kỹ thuật thiết kế mẫu còn chưa theo kịp với nhu cầu thị trường đỏi
hỏi phát triển của ngành.
Thứ hai: Kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh nhưng hiệu quả xuất khẩu còn thấp do
tới 70% kim ngạch xuất khẩu thực hiện theo phương thức gia công, trong khi đó
ngành dệt may vẫn chưa chủ động được nguồn nguyên liệu chủ yếu phải nhập
nước ngoài
Thứ ba: Thị trường xuất khẩu còn nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có, còn
bị phụ thuộc vào hạn ngạch, chưa tận dụng hết khả ng khai thác thị trường mặt
hàng xuất khẩu không hạn ngạch, chưa thâm nhập được vào mạngới phân phối của
các thị trường lớn, thường phải xuất khẩu qua trung gian.
Thứ tư: Thị trường nội địa với sức mua ngày càng tăng đang bị b ngỏ chưa được
quan tâm đúng mức.
Thực trạng ngành dệt - Trang 2
Thực trạng ngành dệt - Người đăng: HiẾu Lucky Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thực trạng ngành dệt 9 10 879