Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp nhận đăng ký quảng cáo thực phẩm

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách t hủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính
Tiếp nhận đăng ký quảng cáo thực phẩm
(TTHC)

4.

Lĩnh vực thống kê

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định.
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ
- Sở Y tế , số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1:
 Thời gian nhận hồ sơ của Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ- Sở Y tế:
Sáng từ 7h30 đến 11h30,
Chiều từ 13h00 đến 17h00
(từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định
nhà nước).
 Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng tiếp nhận và trả hồ
sơ:
Kiểm tra hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm :
Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và
đựơc kê khai đầy đủ theo quy định, chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận
vào và cấp phiếu tiếp nhận
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ chuyên viên nhận hồ sơ sẽ
hướng dẫn và yêu cầu Doanh nghiệp bổ sung, chỉnh sửa theo đúng
quy định.
Bước 3: Căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận, Doanh nghiệp sẽ
mang Phiếu tiếp nhận đến phòng tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Y tế để
nhận kết quả giải quyết đăng ký quảng cáo thực phẩm và đóng lệ phí
tại Phòng Tài vụ - Sở Y tế

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
-

Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn thì phải có
bản sao hợp pháp tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ
sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực
phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền.

-

Giấy uỷ quyền của cá nhân, tổ chức sở hữu công bố
tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với
đơn vị được uỷ quyền thực hiện quảng cáo) do cá nhân
hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.

-

Hồ sơ

Giấy đăng ký quảng cáo

-

7.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công
chứng).

Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình,
băng âm thanh, đãi mềm hoặc các vật liệu khác, maket
quảng cáo (1 bộ) có đóng dấu của cơ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
8.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

2
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế thành phố Hồ Chí
Minh
9.

Cơ quan thực hiện TTHC

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): không
c) C...
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách t hủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1. Số hồ sơ
2. Tên Cơ quan thống kê Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Tiếp nhận đăng ký quảng cáo thực phẩm
4. Lĩnh vực thống kê Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
5. Trình tự thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định.
Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ
- Sở Y tế , số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1:
Thời gian nhận hồ sơ của Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ- Sở Y tế:
Sáng từ 7h30 đến 11h30,
Chiều từ 13h00 đến 17h00
(từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định
nhà nước).
Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng tiếp nhận trả hồ
sơ:
Kiểm tra hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm :
- Nếu hồ hợp lệ (hồ đủ giấy tờ theo thủ tục
đựơc khai đầy đủ theo quy định, chuyên viên nhận hồ sẽ nhận
vào và cấp phiếu tiếp nhận
- Nếu h chưa hợp lệ chuyên viên nhận hồ s
hướng dẫn yêu cầu Doanh nghiệp bổ sung, chỉnh sửa theo đúng
quy định.
Bước 3: Căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận, Doanh nghiệp sẽ
mang Phiếu tiếp nhận đến phòng tiếp nhận trả h- Sở Y tế để
nhận kết quả giải quyết đăng ký quảng cáo thực phẩm và đóng lệ phí
tại Phòng Tài vụ - Sở Y tế
6. Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
7. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (bản sao công
chứng).
- Giấy đăng ký quảng cáo
- Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn thì phải
bản sao hợp pháp tiêu chuẩn sở giấy tiếp nhận hồ
công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực
phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền.
- Giấy uỷ quyền của nhân, tổ chức sở hữu công bố
tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với
đơn vị được uỷ quyền thực hiện quảng cáo) do nhân
hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.
- Sản phẩm quảng o ghi trong băng hình, đĩa hình,
băng âm thanh, đãi mềm hoặc các vật liệu khác, maket
quảng cáo (1 bộ) có đóng dấu của cơ sở.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
8. Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.
Tiếp nhận đăng ký quảng cáo thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếp nhận đăng ký quảng cáo thực phẩm - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tiếp nhận đăng ký quảng cáo thực phẩm 9 10 948