Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính
phủ về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản
(TTHC)

4.

Lĩnh vực thống kê

Tài nguyên khoáng sản, địa chất.

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường, 63 Lý Tự Trọng, quận 1,
thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30,
chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng
tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
- Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra
tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên
nhận cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì
hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ.
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu sẽ làm thủ tục cấp phép. Nếu hồ sơ
không đạt yêu cầu sẽ có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân
lý do không cấp phép.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đóng phí phẩm
định hồ sơ và lệ phí cấp phép (nếu hồ sơ đạt yêu cầu) tại Bộ
phận Tài vụ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ tiếp
nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
- Biên nhận hồ sơ.
- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng
thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định).
- Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp phép (trường
hợp đơn vị đề nghị cấp phép là tổ chức).

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

7.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản;
- Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng
Nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp
quyền chế biến khoáng sản;

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

-2- Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng
thực của Công chứng Nhà nước của tổ chức được thừa kế
hợp pháp;
- Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và kế hoạch tiếp tục
hoạt động chế biến khoáng sản.
Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản
được thể hiện bằng việc cấp giấ...
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính
phủ về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1.
Số hồ sơ
2.
Tên Cơ quan thống kê Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản
4.
Lĩnh vực thống kê Tài nguyên khoáng sản, địa chất.
5.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận trả kết quả hồ -
Sở Tài nguyên và Môi trường, 63 Tự Trọng, quận 1,
thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30,
chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (t thứ hai đến thứ sáu hàng
tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
- Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra
tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên
nhận cho người nộp.
+ Trường hợp hồ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì
hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Phòng Quản Tài nguyên nước Khoáng sản -
Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ.
Nếu hồ đạt yêu cầu sẽ làm thủ tục cấp pp. Nếu hồ
không đạt yêu cầu sẽ có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân
lý do không cấp phép.
Bước 4: Tổ chức,nhân đề nghị cấp phép đóng phí phẩm
định hồ sơ và lệ phí cấp phép (nếu hồ sơ đạt yêu cầu) tại Bộ
phận Tài vụ nhận kết quả giải quyết hồ tại Tổ tiếp
nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
- Biên nhận hồ sơ.
- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng
thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định).
- Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp pp (trường
hợp đơn vị đề nghị cấp phép là tổ chức).
6.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
7.
Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản;
- Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng
Nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp
quyền chế biến khoáng sản;
Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản 9 10 186