Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận ô nhiễm môi trường nước

Được đăng lên bởi atien_ktm3c
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1645 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
Trong xu thế hội nhập và phát triển, các ngành công nghiệp nước ta được quan
tâm đầu tư và đẩy mạnh. Trong số đó phải kể đến các hoạt động của công
nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Khai thác than là một hoạt động đã
được quan tâm đầu tư phát triển từ khá lâu. Sự tăng trưởng của các ngành
kinh tế như điện, xi măng...luôn tỉ lệ thuận với nhu cầu sử dụng than.
Trên cơ sở nhu cầu than ngày càng tăng trên thị trường, các hoạt
động khai thác và
chế biến than cũng liên tục gia tăng. Bên cạnh những lợi ích kinh tế mà ngành
khai thác
than mang lại, thì hoạt động này cũng đã can thiệp khá mạnh mẽ đến môi
trường, gây ra
những tác động tiêu cực đến môi trường đòi hỏi các nhà đầu tư cần phải có các
giải pháp
quản lý, giải pháp công nghệ và các giải pháp xử lý hợp lý nhằm giảm thiểu
những ảnh
hưởng xấu đến môi trường.
Thái Nguyên hiện là một trong những cái nôi của ngành khai
thác và chế biến khoáng sản của Việt Nam. Hiện nay trên địa bàn tỉnh
Thái Nguyên có khoảng 156 mỏ và điểm khoáng sản đã và đang được
đưa vào khai thác, chế biến. Than là khoáng sản có tiềm năng của
tỉnh Thái Nguyên. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 7 mỏ
và điểm khoáng sản than, trong đó thăm dò, khai thác 6 mỏ; tổng trữ
lượng đã đánh giá cấp A + B + C1 đạt trên 90 triệu tấn, có 2 loại than:
antraxit và than mỡ. Các mỏ than chủ yếu sử dụng công nghệ khai thác
lộ thiên với các moong sâu hàng trăm mét, bãi thải trở thành các núi thải
khổng lồ như các mỏ Phấn Mễ, mỏ Khánh Hòa, Mỏ than Bá Sơn... [33].
Ngoài những lợi ích do ngành công nghiệp khai thác chế biến than mang
lại cho địa phương Thái Nguyên thì những tác động đến môi trường
hiện nay cũng không nhỏ: Vấn đề sạt lở bãi thải, hạ thấp mực nước

ngầm, ô nhiễm môi trường không khí, làm bẩn nguồn nước tưới
tiêu...đang ngày càng gây bức xúc trong nhân dân.
Trước thực tế trên, đề tài ”Nghiên cứu hiện trạng môi trường và đề xuất
giải
pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái
Nguyên”
nhằm mục đích đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo các vấn đề môi trường
phát sinh
trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường
mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Công nghiệp khai thác than
Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi là nước có nhiều nguồn khoáng sản trong đó
than đá chủ yếu tập trung tại các mỏ ở Hải Phòng, Quảng Ninh thuộc cuối hành
lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Lượng than tại đây chiếm
90% trên cả nước.
Than là một trong nh...
MỞ ĐẦU
Trong
xu
thế
hội
nhập
phát
triển,
các
ngành
công
nghiệp
nước
ta
được
quan
m đầu
đẩy
mạnh.
Trong
số
đó
phải
kể
đến
các
hoạt
động
của
công
nghiệp
khai
thác
chế
biến
khoáng
sản.
Khai
thác
than
một
hoạt
động
đã
được
quan
tâm
đầu
phát
triển
từ
khá
lâu.
Sự
tăng
trưởng
của
các
ngành
kinh
tế
như
điện,
xi
măng...luôn
tỉ
lệ
thuận
với
nhu
cầu
sử
dụng
than.
Trên
sở
nhu
cầu
than
ngày
càng
tăng
trên
th
trường,
các
hoạt
động
khai
thác
chế
biến
than
cũng
liên
tục
gia
tăng.
Bên
cạnh
những
lợi
ích
kinh
tế
ngành
khai
thác
than
mang
lại,
thì
hoạt
động
này
cũng
đã
can
thiệp
khá
mạnh
mẽ
đến
môi
trường,
gây
ra
những
tác
động
tiêu
cực
đến
môi
trường
đòi
hỏi
các
nhà
đầu
cần
phải
các
giải
pháp
quản
lý,
giải
pháp
công
ngh
các
giải
pháp
xử
hợp
nhằm
giảm
thiểu
những
ảnh
hưởng
xấu
đến
môi
trường.
Thái
Nguyên
hiện
một
trong
những
cái
nôi
của
ngành
khai
thác
chế
biến
khoáng
sản
của
Việt
Nam.
Hiện
nay
trên
địa
bàn
tỉnh
Thái
Nguyên
khoảng
156
mỏ
điểm
khoáng
sản
đã
đang
được
đưa
vào
khai
thác,
chế
biến.
Than
khoáng
sản
tiềm
năng
của
tỉnh
Thái
Nguyên.
Trên
địa
bàn
tỉnh
Thái
Nguyên
đã
phát
hiện
7
mỏ
điểm
khoáng
sản
than,
trong
đó
thăm
dò,
khai
thác
6
mỏ;
tổng
trữ
lượng
đã
đánh
giá
cấp
A
+
B
+
C
1
đạt
trên
90
triệu
tấn,
2
loại
than:
antraxit
than
mỡ.
Các
mỏ
than
chủ
yếu
sử
dụng
công
nghệ
khai
thác
lộ
thiên
với
các
moong
sâu
hàng
trăm
mét,
bãi
thải
trở
thành
các
núi
thải
khổng
lồ
như
các
mỏ
Phấn
Mễ,
mỏ
Khánh
Hòa,
Mỏ
than
Sơn...
[33].
Ngoài
những
lợi
ích
do
ngành
công
nghiệp
khai
thác
chế
biến
than
mang
lại
cho
địa
phương
Thái
Nguyên
thì
những
tác
động
đến
môi
trường
hiện
nay
cũng
không
nhỏ:
Vấn
đề
sạt
lở
bãi
thải,
hạ
thấp
mực
nước
tiểu luận ô nhiễm môi trường nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận ô nhiễm môi trường nước - Người đăng: atien_ktm3c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tiểu luận ô nhiễm môi trường nước 9 10 352