Ktl-icon-tai-lieu

TNXH lớp 2

Được đăng lên bởi vietsieubeo
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ………. ngày ….. tháng ….. năm 20
Môn: Tự nhiên - xã hội
Tiết :1
Tên bài dạy :

Tuần :1

CƠ QUAN VẬN ĐỘNG

I/ Mục tiêu :
Sau bài học HS :
+ Nhận ra cơ quan vận động gồm có bộ xương và hệ cơ.
+ Nhận ra sự phối hợp của cơ và xương trong các cử động của cơ thể.
II/ Đồ dùng dạy – học :
+ Tranh sgk .
III/ Các hoạt động dạy – học :
TG
Nội dung hoạt động của giáo viên
Nội dung hoạt động của học sinh
5’ A. Bài cũ:
- Nêu yêu cầu và kiển tra sách vở của môn học
B. Bài mới :
1’ 1) Giới thiệu bài :
Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu nhờ đâu
mà các em có thể thực hiện được các hoạt động
của cơ thể. Ghi đầu bài.
26’ 2) Các hoạt động chính :
a, Hoạt động 1 : Làm một số cử động :
Mục tiêu : HS biết được bộ phận nào của cơ
thể phải cử động khi thực hiện một số động tác
như : giơ tay, quay cổ, nghiêng người, cúi gập
mình
- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp :
+ Quan sát các hình vẽ 1, 2, 3, 4, trong sgk và - HS mở sgk tr 4 và làm theo yêu
làm một số động tác như bạn nhỏ trong sách đã cầu.
làm.
- Gọi một nhóm lên thực hiện lại các động tác.
- Yêu cầu HS đứng tại chỗ, cùng làm các động
tác theo lời hô của lớp trưởng.
- Trong các động tác các em vừa làm, bộ phận - 2 HS trả lời.
nào của cơ thể đã cử động ?
* Kết luận : Để thực hiện được các động tác
trên thì đầu, mình, tay, chân phải cử động.
b, Hoạt động 2 : Quan sát để nhận biết cơ quan
vận động.
Mục tiêu :
- Biết xương và cơ là các cơ quan vận động của
cơ thể.
- Nêu được vai trò của xương và cơ.
Ngô Thị Kim Dung

Lớp 2a6

Trường Tiểu học Văn Yên

TG

3’

Nội dung hoạt động của giáo viên
- Yêu cầu HS tự nắn bàn tay, cổ tay, cánh tay
của mình.
- Dưới lớp da của cơ thể có gì ?
- Yêu cầu HS thực hành cử động ngón tay, bàn
tay, cánh tay, cổ, ...
- Nhờ đâu mà các bộ phận đó cử động được ?

Nội dung hoạt động của học sinh
- HS làm việc theo yêu cầu.
- Có xương và bắp thịt.

- Nhờ sự phối hợp hoạt động của
cơ và xương.
- Quan sát hình 5, 6 chỉ và nói tên các cơ quan - HS làm theo yêu cầu.
vận động của cơ thể.
* Kết luận : Xương và cơ là các cơ quan vận
động của cơ thể.
c, Hoạt động 3 : Trò chơi vật tay
Mục tiêu : HS hiểu được rằng hoạt động vui
chơi bổ ích sẽ giúp cho cơ quan vận động phát
triển tốt.
- GV hướng dẫn cách chơi.
- HS chơi trò chơi.
- Gọi HS lên chơi thử.
- Cho HS chơi.
* Kết luận : Trò chơi cho chúng ta thấy tay ai
khoẻ là biểu hiện cơ quan vận động của bạn đó
khoẻ. Muốn cơ quan vận động khoẻ chúng ta
cần chăm chỉ tập thể dục và ham thích vận
động
3) Củng cố, dặn dò :
- Kể tên các cơ quan vận động của cơ thể ?
- 2HS trả...
Thứ………. ngày ….. tháng ….. năm 20
Môn: T nhiên - xã h i
Tiết :1 Tuần :1
Tên bài dạy : CƠ QUAN VẬN ĐỘNG
I/ Mục tiêu :
Sau bài học HS :
+ Nhận ra cơ quan vận động gồm có bộ xương và hệ cơ.
+ Nhận ra sự phối hợp của cơ và xương trong các cử động của cơ thể.
II/ Đồ dùng dạy – học :
+ Tranh sgk .
III/ Các hoạt động dạy – học :
TG Nội dung hoạt động của giáo viên Nội dung hoạt động của học sinh
5’
1’
26’
A. Bài cũ:
- Nêu yêu cầu và kiển tra sách vở của môn học
B. Bài mới :
1) Giới thiệu bài :
Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu nhờ đâu
các em thể thực hiện được các hoạt động
của cơ thể. Ghi đầu bài.
2) Các hoạt động chính :
a, Hoạt động 1 : Làm một số cử động :
Mục tiêu : HS biết được bộ phận nào của
thể phải cử động khi thực hiện một số động tác
như : giơ tay, quay cổ, nghiêng người, cúi gập
mình
- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp :
+ Quan sát các hình vẽ 1, 2, 3, 4, trong sgk
làm một số động tác như bạn nhỏ trong sách đã
làm.
- Gọi một nhóm lên thực hiện lại các động tác.
- Yêu cầu HS đứng tại chỗ, cùng làm các động
tác theo lời hô của lớp trưởng.
- Trong các động tác các em vừa làm, bộ phận
nào của cơ thể đã cử động ?
* Kết luận : Để thực hiện được các động tác
trên thì đầu, mình, tay, chân phải cử động.
b, Hoạt động 2 : Quan sát để nhận biết cơ quan
vận động.
Mục tiêu :
- Biết xương và cơ là các cơ quan vận động của
cơ thể.
- Nêu được vai trò của xương và cơ.
- HS mở sgk tr 4 làm theo yêu
cầu.
- 2 HS trả lời.
Ngô Thị Kim Dung Lớp 2a6 Trường Tiểu học Văn Yên
TNXH lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TNXH lớp 2 - Người đăng: vietsieubeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
TNXH lớp 2 9 10 552