Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục A -Mẫu số: 03KDCN

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn
và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
 TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP  Kiểu dáng cần bảo hộ được tách ra từ
đơn số:......................................
nộp ngày:.................................


Phân loại quốc tế
KDCN

CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)

Tên đầy đủ: ..........................................................................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................................................................
Điện thoại:..........................................Fax:.........................................E-mail: .....................................................
 Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp
 Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
 là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
 là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
 là người khác được uỷ quyền của chủ đơn
Tên đầy đủ:.........................................................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................................
Điện thoại:............................................Fax:.....................................E-mail:.......................................................


TÁC GIẢ

Tên đầy đủ: ................................................................................................Quốc tịch:.......................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................................
Điện thoại:......................................Fax:......................................... E-mail: .......................................................
 Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung





CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

Chú thích: Trong trang này và các trang sa...
Phụ lục A -Mẫu số: 03-
KDCN
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn
và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Kiểu dáng cần bảo hộ được tách ra từ
đơn số:......................................
nộp ngày:.................................
Phân loại quốc tế
KDCN
CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)
Tên đầy đủ: ..........................................................................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................................................................
Điện thoại:..........................................Fax:.........................................E-mail: .....................................................
Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp
Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung
ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
là người khác được uỷ quyền của chủ đơn
Tên đầy đủ:.........................................................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................................
Điện thoại:............................................Fax:.....................................E-mail:.......................................................
TÁC GIẢ
Tên đầy đủ: ................................................................................................Quốc tịch:.......................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................................
Điện thoại:......................................Fax:......................................... E-mail: .......................................................
Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung
CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN
Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x"
vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.
Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Trang 2
Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp 9 10 649