Ktl-icon-tai-lieu

Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BHXH TỈNH:…………….
BHXH HUYỆN:………….

TỜ KHAI THAM GIA BHYT TỰ NGUYỆN THEO ĐỐI TƯỢNG NHÂN DÂN.
Họ tên chủ hộ:………………………………………
Địa chỉ:………………………Số nhà/xóm:……………….……Phố/ Thôn:……...……Phường/ Xã:……………Quận/ huyện:…………………..

STT

Họ và tên

1

2

Năm sinh
Nam
Nữ
3

4

Quan hệ với
chủ hộ

Chỗ ở hiện nay

Nơi đang ký
KCB ban đầu

5

6

7

Mức đóng
BHYT
(đ/người/năm)
8

Số tiền mua
BHYT

Cộng
Đại lý thu kiểm tra đối chiếu sổ hộ khẩu gốc ghi rõ:
- Tổng số người có tên trong sổ hộ khẩu:
- Tổng số người tham gia BHYT theo hộ gia đình:
- Tổng số tiền đóng BHYT tự nguyện theo hộ:
ĐẠI LÝ THU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng ……năm…..
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

9

...
BHXH TỈNH:…………….
BHXH HUYỆN:………….
TỜ KHAI THAM GIA BHYT TỰ NGUYỆN THEO ĐỐI TƯỢNG NHÂN DÂN.
Họ tên chủ hộ:………………………………………
Địa chỉ:………………………Số nhà/xóm:……………….……Phố/ Thôn:……...……Phường/ Xã:……………Quận/ huyện:…………………..
STT Họ và tên Năm sinh Quan hệ với
chủ hộ
Chỗ ở hiện nay Nơi đang ký
KCB ban đầu
Mức đóng
BHYT
(đ/người/năm)
Số tiền mua
BHYT
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cộng
Đại lý thu kiểm tra đối chiếu sổ hộ khẩu gốc ghi rõ:
- Tổng số người có tên trong sổ hộ khẩu:
- Tổng số người tham gia BHYT theo hộ gia đình:
- Tổng số tiền đóng BHYT tự nguyện theo hộ:
ĐẠI LÝ THU Ngày….tháng ……năm…..
(Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân 9 10 870