Ktl-icon-tai-lieu

TỜ KHAI ỨNG VIÊN

Được đăng lên bởi tranvanhop90
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TD.04

TỜ KHAI ỨNG VIÊN
(Dành cho cấp chuyên viên trở lên)

Vị trí ứng tuyển:……kế toán kho………………… Địa
điểm………………….....

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: .Trần Văn
Hợp ....................................................................

 Nam

Nơi sinh: hà nội

Chiều cao: 1.75
(cm)

Tel (NR):0436865022

Dân tộc: kinh

Tôn giáo:
không

Tel (khác):

 nữ

Ngày sinh: 26/ 02/1990
Cân nặng: .....69........ (kg)

Mobil: 0973973562

Email:
tranvanhop260290@gmail.
com

Quê quán: ..NGũ hiệp- Thanh trì- Hà
nội ..........................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: …Ngũ hiệp- Thanh trì – Hà nội
Địa chỉ liên hệ: ...Xoma mới thôn tự khoát- ngũ hiệp- thanh trì – ha nội................................................
CMND số: 012734427

Ngày cấp: .13/ …12/ 2012

Tình trạng hôn nhân:  Chưa có vợ/chồng

Nơi cấp: ....CA HÀ NỘI............................................

 Đã có vợ/ chồng

 Chưa có con

Thành phần gia đình (Cha, mẹ, anh chị em ruột, chồng/vợ, con):
Họ và tên
Quan hệ Tuổi
Nghề nghiệp, nơi làm việc

 Đã có con

Điện thoại

Ghi rõ nghề nghiệp và tên cơ quan vợ/ chồng (nếu có): .......................................................... ..............................
Anh/Chị biết thông tin về tuyển dụng qua:  Báo chí

 Qua Internet

 Người quen trong Cty

 Khác

Người giới thiệu (cá nhân, cơ quan): .......................................................... ............................................................
..................................................................................................................................................................................
CÔNG VIỆC MONG MUỐN

BM03-QT03 1/ 5

TD.04
Vị trí:

Ngày có thể bắt đầu:

Mức lương mong muốn:

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Trung học hoặc các loại hình đào tạo khác (Trung học phổ thông, Trung học kỹ thuật hoặc dạy nghề)
(nếu không học Cao đẳng, Đại học)
Tên trường, Thành phố,
Quốc gia

Từ
tháng

năm

Đến
tháng

năm

Chuyên ngành

Loại hình
đào tạo

Xếp
loại

Từ
tháng

năm

Đến
tháng

năm

Chuyên ngành

Loại hình
đào tạo

Xếp
loại

Từ
tháng

năm

Đến
tháng

năm

Chuyên ngành

Loại hình
đào tạo

Xếp
loại

2. Cao đẳng, Đại học:
Tên trường, Thành phố,
Quốc gia

3. Sau đại học:
Tên trường, Thành phố,
Quốc gia

4. Chứng chỉ, bằng khác (chứng chỉ hay bằng):
Tên cơ sở đào tạo

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

BM03-QT03 2/ 5

Từ ngày/
tháng/ năm

Đến ngày/
tháng/ năm

Chuyên ngành/ nội dung đào
t...
TD.04
Hãy tóm tắt các phẩm chất kỹ năng đặc biệt tích luỹ được qua quá trình làm việc hay các kinh nghiệm khác
(nếu có):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
SỨC KHỎE
Bạn có hạn chế nào về sức khoẻ/thể lực gây khó khăn cho việc thực hiện công việc đang xin vào không?:
Không
Nếu có xin nêu chi tiết:……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………
NGUỒN THẨM TRA
Bạn hãy nêu tên và địa chỉ của 02 người không phải là người trong gia đình, họ có thể cung cấp thông tin về
bạn cho chúng tôi.
1. Họ và tên: Nghề nghiệp:
Địa chỉ: Điện thoại:
Quan hệ: Biết bạn được mấy năm?
2. Họ và tên: Nghề nghiệp:
Địa chỉ: Điện thoại:
Quan hệ: Biết bạn được mấy năm?
NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT
Họ và tên:
Quan hệ:
Địa chỉ: Điện thoại:
Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty, tôi cam kết: Thực hiện tốt Nội quy lao động và các quy định của
Công ty và xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.
Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, sức khoẻ hoặc các
vấn đề liên quan khác cần trong quá trình Công ty ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình
đã từng làm việc, đã từng học hoặc những người trả lời trong quá trình thẩm tra thông tin liên quan tới Tờ khai
này của tôi.
Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm ……
BM03-QT03 4/ 5
TỜ KHAI ỨNG VIÊN - Trang 5
TỜ KHAI ỨNG VIÊN - Người đăng: tranvanhop90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TỜ KHAI ỨNG VIÊN 9 10 220