Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP KẾT QUẢ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VI (2015)

Được đăng lên bởi tranhoan270795
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN TỔ CHỨC HỘI THI CUỘC
THI
HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ
TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VI (2015)
I. Tổng hợp chung:
Tổng số trường học: 06 Trong đó: - THPT: 04/5;
- TT HNDN&GDTX: 0
II. Tổng hợp cuộc thi toàn huyện khối THPT:
TT

Họ và tên thí sinh

Ngày tháng
năm sinh

Đơn vị

Lớp

Tên giải pháp

1

Hoàng Ngọc Bắc

02/9/1999

THPT Nguyễn Đình Liễn

10A1

Xe đạp điện tự chế

2

Phan Xuân Huy
Lê Xuân Thi
Nguyễn Trường Đức

12/5/1997
08/6/1997
15/4/1997

THPT Nguyễn Đình Liễn

11A

Thiết bị lau bảng tự động

THPT Hà Huy Tập

12A10 Mũ bảo hiểm thông minh

Võ Duy Tài

22/4/1998

THPT Hà Huy Tập

11A2

Kính thiên văn khúc xạ

3
4
5

Nguyễn Văn Quang
Trần Đình Phương

08/11/1998
10/3/1998

THPT Hà Huy Tập

11A4

Chân chống xe máy thôn

6

Đậu Đăng Khoa

17/11/1997

THPT Cẩm Xuyên

11B1

Bàn học đa năng
Trường học thân thiện

7

Trần Đăng Khoa
Phạm Hùng

16/10/1997
25/8/1998

THPT Cẩm Xuyên

11B2
11B1

8

Trương Quang Phúc

08/3/1997

THPT Cẩm Xuyên

12B7

Mũ bảo hiểm thông minh

9

Nguyễn Trọng Mậu

08/12/1999

THPT Cẩm Bình

10A

Thiết bị trang trí thân th
môi trường

10

Trần Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Kim Oanh

28/11/1999
1999

THPT Cẩm Bình

10B

Đèn trang trí

11

Trần Văn Thắng

12/02/1998

THPT Cẩm Bình

10C

Hộp sạc dự phòng

12

Nguyễn Thị Dung

16/07/1997

THPT Cẩm Bình

12C

Hoa được làm từ vải

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CUỘC THI

...
BAN TỔ CHỨC HỘI THI CUỘC
THI
HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ
TĨNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VI (2015)
I. Tổng hợp chung:
Tổng số trường học: 06 Trong đó: - THPT: 04/5; - TT HNDN&GDTX: 0
II. Tổng hợp cuộc thi toàn huyện khối THPT:
TT Họ và tên thí sinh
Ngày tháng
năm sinh
Đơn vị Lớp Tên giải pháp
1 Hoàng Ngọc Bắc 02/9/1999 THPT Nguyễn Đình Liễn 10A1 Xe đạp điện tự chế
2 Phan Xuân Huy 12/5/1997 THPT Nguyễn Đình Liễn 11A Thiết bị lau bảng tự động
3
Lê Xuân Thi
Nguyễn Trường Đức
08/6/1997
15/4/1997
THPT Hà Huy Tập 12A10 Mũ bảo hiểm thông minh
4 Võ Duy Tài 22/4/1998 THPT Hà Huy Tập 11A2 Kính thiên văn khúc xạ
5
Nguyễn Văn Quang
Trần Đình Phương
08/11/1998
10/3/1998
THPT Hà Huy Tập 11A4 Chân chống xe máy thông minh
6 Đậu Đăng Khoa 17/11/1997 THPT Cẩm Xuyên 11B1 Bàn học đa năng
7
Trần Đăng Khoa
Phạm Hùng
16/10/1997
25/8/1998 THPT Cẩm Xuyên
11B2
11B1
Trường học thân thiện
8 Trương Quang Phúc 08/3/1997 THPT Cẩm Xuyên 12B7 Mũ bảo hiểm thông minh
9 Nguyễn Trọng Mậu 08/12/1999 THPT Cẩm Bình 10A
Thiết bị trang trí thân thiện với
môi trường
10
Trần Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Kim Oanh
28/11/1999
1999
THPT Cẩm Bình 10B Đèn trang trí
11 Trần Văn Thắng 12/02/1998 THPT Cẩm Bình 10C Hộp sạc dự phòng
12 Nguyễn Thị Dung 16/07/1997 THPT Cẩm Bình 12C Hoa được làm từ vải
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CUỘC THI
TỔNG HỢP KẾT QUẢ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VI (2015) - Người đăng: tranhoan270795
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
TỔNG HỢP KẾT QUẢ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VI (2015) 9 10 552