Ktl-icon-tai-lieu

Tổng kết

Được đăng lên bởi Nguyen Van Linh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG KẾT CÁC HOẶT ĐỘNG TRONG NĂM 2011 VÀ HƯỚNG
ĐẾN CÁC HOẶT ĐỘNG TRONG NĂM TỚI CỦA CLB CỜ VUA –
CỜ TƯỚNG.
\
I. Thành lập clb:

-Ngày 06/10/2011: Được sự đồng ý của Nhà trường, Đoàn trường và Hội sinh viên, thì clb
cờ đã thành lập trên nền tảng của các bạn k43 và k44 nằm trong thành phần bcn của clb.
Trong thời kì đầu còn gạp nhiều khó khăn trong quản lý, tổ chức, phát triển. Các bạn trong
bcn đả làm việc tích cực để phát triển thành viên trong giai đoạn đầu, từ 5 người lên 30
người sau 1 năm hoặt động (thời điểm hiện tại).
-Ngày 22/10/2011 là buổi ra mắt clb và là buổi họp đầu tiên của clb. Clb đã tiến hành cho
phép các bạn sv trong toàn trường tiến hành đăng kí thành viên của clb. Buổi lễ diển ra
nhanh và tốt đẹp.
-Ngày 24/10/2011, clb tiến hành sát hạch các thành viên về chuyên môn, nhằm để lựa chọn
các bạn thành viên ưu tú đi thi đấu giao hữu với clb cờ đến từ trường ĐH khoa học.
-Ngày 26/10/2011, cùng hưởng ứng với các clb khác để tham gia vào ngày hội tân sv lần
thứ 5, năm 2011 giành cho các bạn sv khóa k45 mới vào trường, clb đả tổ chức buổi thi
đấu giao hữu với clb cờ của trường đh khoa học Huế. Mặc dù thời tiết không thuận lợi
nhưng các bạn thành viên đã tích cực đến tham gia và thể hiên đánh hết mình vì clb với các
bạn clb cờ Đh khoa học. Trên tinh thần học hỏi là chính, vì vậy clb đã tổ chức thành công
tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng mọi người của cả 2 trường chúng ta. Đây là hoặt
động hưởng ứng trong ngày hội tân sv và cũng diển ra song song của trường chúng ta.
-Tháng 11: clb hưởng ứng các hoặt động chào mừng ngày nhà giáo vn của trường minh.
Tham gia làm báo tường chào mừng ngày 20/11 cũng với những clb khác trong trường.
Tuy không giành giải, nhưng đó đã thể hiện được tinh thần đoàn kết giữa các bạn thành
viên và bcn của clb.
-Tháng 12: clb tham gia giải thi đấu đầu tiên của clb là Giai Chuyên Nghiệp Cờ Vua Cờ
Tướng của đh Huế do trường ĐHSP huế đứng ra đăng cai tổ chúc. Giai này, tuy clb không
có giai nào về mặt thành tích nhưng đã tìm ra được những thành viên ưu tú, tiềm năng rất
lớn để giúp cho clb phát triển có thể cạnh tranh cùng với các clb cờ đến từ các trường trong
đh Huế.
-Tháng 1,2,3/2012: clb tiến hành họp clb bình thường.

-Ngày 15/4/2012: clb tiến hành cho thi đấu trong clb giửa các bạn thành viên trong clb
nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất và chọn đội tuyển đại diện trường thi đấu trong giải cờ của đh
Huế tổ chức.
-Ngày 22/4/2012: Clb cùng với các thành viên đội tuyển đã thi đấu trong giải cờ của đh
Huế do trường đh khoa h...
TỔNG KẾT CÁC HOẶT ĐỘNG TRONG NĂM 2011 VÀ HƯỚNG
ĐẾN CÁC HOẶT ĐỘNG TRONG NĂM TỚI CỦA CLB CỜ VUA
CỜ TƯỚNG.
\
I. Thành lập clb:
-Ngày 06/10/2011: Được sự đồng ý của Nhà trường, Đoàn trường và Hội sinh viên, thì clb
cờ đã thành lập trên nền tảng của các bạn k43 và k44 nằm trong thành phần bcn của clb.
Trong thời kì đầu còn gạp nhiều khó khăn trong quản lý, tổ chức, phát triển. Các bạn trong
bcn đả làm việc tích cực để phát triển thành viên trong giai đoạn đầu, từ 5 người lên 30
người sau 1 năm hoặt động (thời điểm hiện tại).
-Ngày 22/10/2011 là buổi ra mắt clb và là buổi họp đầu tiên của clb. Clb đã tiến hành cho
phép các bạn sv trong toàn trường tiến hành đăng kí thành viên của clb. Buổi lễ diển ra
nhanh và tốt đẹp.
-Ngày 24/10/2011, clb tiến hành sát hạch các thành viên về chuyên môn, nhằm để lựa chọn
các bạn thành viên ưu tú đi thi đấu giao hữu với clb cờ đến từ trường ĐH khoa học.
-Ngày 26/10/2011, cùng hưởng ứng với các clb khác để tham gia vào ngày hội tân sv lần
thứ 5, năm 2011 giành cho các bạn sv khóa k45 mới vào trường, clb đả tổ chức buổi thi
đấu giao hữu với clb cờ của trường đh khoa học Huế. Mặc dù thời tiết không thuận lợi
nhưng các bạn thành viên đã tích cực đến tham gia và thể hiên đánh hết mình vì clb với các
bạn clb cờ Đh khoa học. Tn tinh thần học hỏi là chính, vì vậy clb đã tổ chức thành công
tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng mọi người của cả 2 trường chúng ta. Đây là hoặt
động hưởng ứng trong ngày hội tân sv và cũng diển ra song song của trường chúng ta.
-Tháng 11: clb hưởng ứng các hoặt động chào mừng ngày nhà giáo vn của trường minh.
Tham gia làm báo tường chào mừng ngày 20/11 cũng với những clb khác trong trường.
Tuy không giành giải, nhưng đó đã thể hiện được tinh thần đoàn kết giữa các bạn thành
viên và bcn của clb.
-Tháng 12: clb tham gia giải thi đấu đầu tiên của clb là Giai Chuyên Nghiệp Cờ Vua Cờ
Tướng của đh Huế do trường ĐHSP huế đứng ra đăng cai tổ chúc. Giai này, tuy clb không
có giai nào về mặt thành tích nhưng đã tìm ra được những thành viên ưu tú, tiềm năng rất
lớn để giúp cho clb phát triển có thể cạnh tranh cùng với các clb cờ đến từ các trường trong
đh Huế.
-Tháng 1,2,3/2012: clb tiến hành họp clb bình thường.
Tổng kết - Trang 2
Tổng kết - Người đăng: Nguyen Van Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tổng kết 9 10 95