Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan về tài chính công

Được đăng lên bởi Miu Dịu Dàng
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1838 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Ch
ươ
ng

TỔNG QUAN VỀ TÀI
CHÍNH CÔNG

Ths. Bùi Thị Lâm
Bộ môn Tài chính
Khoa Kế toán và quản trị kinh doanh
10/12/14

KQ2023 – Tài chính công

1-1

Phần 1.1
Cơ sở can thiệp của khu vực công

- Khu vực công
- Cơ sở can thiệp của khu vực công
- Các quan điểm về sự tồn tại khu vực công
10/12/14

1-2

Khu vực công
 Theo Stiglitz, khu vực công bao gồm:
 Hệ thống các cơ quan quyền lực của nhà nước: lập
pháp, hành pháp và tư pháp.
 Hệ thống các đơn vị kinh tế của nhà nước: Các doanh
nghiệp nhà nước và các đơn vị công ích.

 Quan điểm khác, khu vực công bao gồm:
 Hệ thống các cơ quan công quyền của nhà nước như cơ
quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp.
 Hệ thống quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội,…
 Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội
 Các lực lượng kinh tế của chính phủ (DNNN, dự trữ
quốc gia…)
 Hệ thống an sinh xã hội (BHXH, BHYT, trợ cấp XH…)
10/12/14

1-3

Phần 2
Cơ sở can thiệp của khu vực công

Hiệu quả và thất bại của thị
trường tư nhân
10/12/14

1-4

Hiệu quả thị trường
Cân bằng thị trường
Thị
trường hiệu quả
Thị trường mất cân bằng
Thất
bại thị trường
- Trường hợp 1: Cung > Cầu
- Trường hợp 2: Cung < Cầu

10/12/14

1-5

Thị trường hiệu quả
P
S

P*

D
Q*

Q

Cung = cầu
10/12/14

1-6

Thị trường không hiệu quả
P

P
S
S

Dư cung

P*
PO

Dư cầu

P*
PO

D
QS Q* QD

D
Q

Trường hợp: Cầu > Cung
10/12/14

QD Q*

QS

Q

Trường hợp: Cung > Cầu
7

Thất bại thị trường
Thất bại thị trường là những trường hợp
mà thị trường cạnh tranh không thể sản
xuất ra hàng hóa dịch vụ ở mức hiệu quả
xã hội hay không thể giải quyết tối ưu các
vấn đề xã hội

10/12/14

1-8

 Bất ổn định kinh tế
 Phân phối lại thu nhập
 Hàng hóa khuyến dụng

10/12/14

Thất bại mới

 Độc quyền
 Hàng hóa công cộng
 Ngoại tác
 Thông tin bất đối xứng

Thất bại truyền thống

Các dạng thất bại thị trường

Không
tối ưu
hóa
phúc
lợi xã
hội

1-9

Độc quyền
Trường hợp thị trường do một hay một số ít
các hãng cung ứng mà không có sản phẩm
thay thế.
Nguyên nhân xuất hiện:
 Do được CP nhượng quyền khai thác thị trường
 Do chế độ bản quyền về phát minh sáng chế và
quyền sở hữu trí tuệ.
 Do sở hữu một nguồn lực đặc biệt.
 Do có khả năng giảm giá thành khi mở rộng quy
mô sản xuất.
10/12/14

1 - 10

Tổn thất phúc lợi do độc quyền
 Thông thường, chi phí biên

P

giảm khi Q tăng (lợi thế tăng
theo quy mô) --> MC < ATC.
 Tại thị trường cạnh tranh hoàn
hảo, giá đươc định = MC theo
mức sản lượng QCT công ty có...
10/12/14








tổng quan về tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan về tài chính công - Người đăng: Miu Dịu Dàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
tổng quan về tài chính công 9 10 485