Ktl-icon-tai-lieu

Trang bìa tiểu luận

Được đăng lên bởi huynguyen-ali
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
-------------------------------

MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA
BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC

GVHD: TS. TRƯƠNG QUANG DŨNG
LỚP

: 14SQT11

HVTH : NGÔ VĂN DUY
MSHV : 1441820100

THÁNG 03/2015

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
-------------------------------
MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA
BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC
GVHD: TS. TRƯƠNG QUANG DŨNG
LỚP : 14SQT11
HVTH : NGÔ VĂN DUY
MSHV : 1441820100
THÁNG 03/2015
Trang bìa tiểu luận - Người đăng: huynguyen-ali
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Trang bìa tiểu luận 9 10 210