Ktl-icon-tai-lieu

Trang trí bìa đẹp cho niên luận KHXHNV

Được đăng lên bởi thetk
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NIÊN LUẬN
Đề tài:

Giảng viên hướng dẫn:
Ths. Đỗ Văn Hán
2012

Sinh viên thực hiện:
Huỳnh Văn Sự
MSSV: 1252833725
Lớp: Lưu trữ học QTVP

Hậu Giang, tháng 3 năm 2015

...
TRƯỜNG ĐẠI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NIÊN LUẬN
NIÊN LUẬN
Đề tài:
Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
Ths
. Đỗ Văn Hán
Huỳnh Văn Sự
Huỳnh Văn Sự
MSSV:
1252833725
1252833725
Lớp:
Lưu trữ học QTVP
Lưu trữ học QTVP
2012
2012
Hậu Giang, tháng 3 năm 2015
Trang trí bìa đẹp cho niên luận KHXHNV - Trang 2
Trang trí bìa đẹp cho niên luận KHXHNV - Người đăng: thetk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trang trí bìa đẹp cho niên luận KHXHNV 9 10 826