Ktl-icon-tai-lieu

từ vựng

Được đăng lên bởi Lê Văn Sanh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 2 lần
business: kinh doanh

import: nhập khẩu

business cards: danh thiếp

export: xuất khẩu

introduces: giới thiệu

producers: nhà sản xuất

conversation: cuộc trò

voice: giọng nói

chuyện

spirits: tinh thần

in a bar: quán bar

spirits business: kinh doanh

undrline: nhấn mạnh

rượu

champagne : ( rượu) sâm

edition: phiên bản

banh

special: đặc biệt

regions: khu vực

magazine: tạp chí

travel: du lịch

inform: thông báo

sales: bán hàng

specializes: chuyên gia

conferences: hội nghị

tastes: nếm

interviews: phỏng vấn

rates: đánh giá

presentations: bài thuyết

photography: nhiếp ảnh

trình

cuisine: ẩm thực

arrange: sắp xếp

competition: cạnh tranh

translation: dịch thuật

gueste: khách

articles: bài viết
1

organizers: người tổ chức

shake hands: bắt tay

organize: việc tổ chức

hear: nghe

interpreter: thông dịch viên

business magazine: tạp chí
kinh doanh

translator: phiên dịch viên

distribution: phân phối

agency: cơ quan

system: hệ thống

commutes: trao đổi

consultants: chuyên gia tư

vineyard: vườn nho

vấn

skiing: trượt tuyết

underground: tàu điện ngầm

horse-riding: cưỡi ngựa

journey: cuộc hành trình

sailing: chạy bằng buồm

takes: tốn kém

employer: người làm thuê

relax: thư giản

colleague: đồng nghiệp

managers: các nhà quản lý

communicate: giao tiếp

sells: buôn bán

estimates: ước tính

wartime: chiến tranh

resent: tức giận

memories: nhớ

against: chống lại

soldiers: người lính

opinion: ý kiến

record: ghi chép

shake: lung lay
2

stories: những câu chuyện

conditions: điều kiện

enormous: rất lớn

official: chính thức

decision: quyết định

lawnmower: máy cắt cỏ

discussion: thảo luận

dishwasher: máy rửa chén

self-employed: tự làm chủ

washing machine: máy giặt

pensioner: lương hưu

freezer: tủ lạnh

retire: hưu trí

refrigerator: tủ lạnh

paternity: quan hệ cha con

cooker: đầu bếp

out of work: người thất

vacuum cleaner: máy hút

nghiệp

bụi

unemployed: người thất

products: sản phẩm

nghiệp

turnover: doanh thu

on strike: đình công

globa: toàn cầu

on sick leave: ngỉ bệnh

division: bộ phận

on maternity leave: nghỉ

afraid: sợ hãi

thai sản

appointment: bổ nhiệm

independently: độc lập

challenges: thách thức

illness: bệnh

shows: chương trình

refuses: từ chối
3

plants: thực vật

created: tạo ra

depend: phụ thuộc

complained: phàn nàn

breathe: hít thở

average: trung bình

biomes: quần xã sinh vật

grant: trợ cấp

project: dự án

millennium: thiên niên kỉ

wonderful team: đội tuyệt

windsurfing: lướt ...
business: kinh doanh
business cards: danh thiếp
introduces: giới thiệu
conversation: cuộc trò
chuyện
in a bar: quán bar
undrline: nhấn mạnh
champagne : ( rượu) sâm
banh
regions: khu vực
travel: du lịch
sales: bán hàng
conferences: hội nghị
interviews: phỏng vấn
presentations: bài thuyết
trình
arrange: sắp xếp
translation: dịch thuật
articles: bài viết
import: nhập khẩu
export: xuất khẩu
producers: nhà sản xuất
voice: giọng nói
spirits: tinh thần
spirits business: kinh doanh
rượu
edition: phiên bản
special: đặc biệt
magazine: tạp chí
inform: thông báo
specializes: chuyên gia
tastes: nếm
rates: đánh giá
photography: nhiếp ảnh
cuisine: ẩm thực
competition: cạnh tranh
gueste: khách
1
từ vựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ vựng - Người đăng: Lê Văn Sanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
từ vựng 9 10 180