Ktl-icon-tai-lieu

V/v hoạt động tạm nhập tái xuất và tăng cường chống buôn lậu mặt hàng đường

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------Số: 4919/VPCP-KTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

V/v hoạt động tạm nhập tái xuất và tăng cường
chống buôn lậu mặt hàng đường

Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Hiệp hội Mía đường Việt Nam.

Xét báo cáo, đề nghị của các Bộ: Tài chính (công văn số 6224/BTC-TCHQ ngày 20 tháng 5 năm
2013), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1660/BNN-CB ngày 21 tháng 5 năm
2013), Công Thương (công văn số 426/BCT-XNK ngày 30 tháng 5 năm 2013), Ban Chỉ đạo 127
Trung ương (Báo cáo số 24/BC-BCĐ ngày 23 tháng 5 năm 2013) và Hiệp hội Mía đường Việt
Nam (công văn số 24/2013/CV/HHMĐ ngày 23 tháng 4 năm 2013); để tiếp tục tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất, tiêu thụ mặt hàng đường sản xuất trong nước; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó
Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đánh giá kỹ, đúng thực tế
việc quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất mặt hàng đường, thực trạng vi phạm trong tạm nhập tái
xuất mặt hàng đường (làm rõ hành vi vi phạm, mức độ nghiêm trọng) và sự ảnh hưởng của hoạt
động tạm nhập tái xuất mặt hàng đường đối với việc xuất khẩu đường sản xuất trong nước; báo
cáo, kiến nghị mặt hàng đường đối với việc xuất khẩu đường sản xuất trong nước; báo cáo, kiến
nghị Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2013.
2. Về tăng cường công tác chống buôn lậu mặt hàng đường:
a) Ban Chỉ đạo 127 Trung ương:
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới, chính quyền địa phương vùng biên giới, các lực
lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm (nhất là các
tỉnh biên giới Tây Nam và miền Trung), kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý
nghiêm các hành vi buôn lậu đường, buôn bán, vận chuyển đường nhập lậu; thường xuyên đôn
đốc, giám sát việc thực hiện.
- Trao đổi với Hiệp hội Mía đường Việt Nam để chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
đường trong nước thực hiện các biện pháp quản lý chặt hóa đơn xuất bán đường, việc in ấn, sử
dụng bao bì để ngăn chặn việc lợi dụng hợp thức hóa đường nhập lậu.

b) Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung trinh sát, xác định các đầu nậu, đường dây
buôn lậu đường có tổ chức để tiến hành điều tra, triệt phá; kiên quyết khởi tố các vụ việc ...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4919/VPCP-KTTH
V/v hoạt động tạm nhập tái xuất và tăng cường
chống buôn lậu mặt hàng đường
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013
Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Hiệp hội Mía đường Việt Nam.
Xét báo cáo, đề nghị của các Bộ: Tài chính (công văn số 6224/BTC-TCHQ ngày 20 tháng 5 năm
2013), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1660/BNN-CB ngày 21 tháng 5 năm
2013), Công Thương (công văn số 426/BCT-XNK ngày 30 tháng 5 năm 2013), Ban Chỉ đạo 127
Trung ương (Báo cáo số 24/BC-BCĐ ngày 23 tháng 5 năm 2013) và Hiệp hội Mía đường Việt
Nam (công văn số 24/2013/CV/HHMĐ ngày 23 tháng 4 năm 2013); để tiếp tục tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất, tiêu thụ mặt hàng đường sản xuất trong nước; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó
Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đánh giá kỹ, đúng thực tế
việc quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất mặt hàng đường, thực trạng vi phạm trong tạm nhập tái
xuất mặt hàng đường (làm rõ hành vi vi phạm, mức độ nghiêm trọng) và sự ảnh hưởng của hoạt
động tạm nhập tái xuất mặt hàng đường đối với việc xuất khẩu đường sản xuất trong nước; báo
cáo, kiến nghị mặt hàng đường đối với việc xuất khẩu đường sản xuất trong nước; báo cáo, kiến
nghị Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2013.
2. Về tăng cường công tác chống buôn lậu mặt hàng đường:
a) Ban Chỉ đạo 127 Trung ương:
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới, chính quyền địa phương vùng biên giới, các lực
lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm (nhất là các
tỉnh biên giới Tây Nam và miền Trung), kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý
nghiêm các hành vi buôn lậu đường, buôn bán, vận chuyển đường nhập lậu; thường xuyên đôn
đốc, giám sát việc thực hiện.
- Trao đổi với Hiệp hội Mía đường Việt Nam để chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
đường trong nước thực hiện các biện pháp quản lý chặt hóa đơn xuất bán đường, việc in ấn, sử
dụng bao bì để ngăn chặn việc lợi dụng hợp thức hóa đường nhập lậu.
V/v hoạt động tạm nhập tái xuất và tăng cường chống buôn lậu mặt hàng đường - Trang 2
V/v hoạt động tạm nhập tái xuất và tăng cường chống buôn lậu mặt hàng đường - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
V/v hoạt động tạm nhập tái xuất và tăng cường chống buôn lậu mặt hàng đường 9 10 682