Ktl-icon-tai-lieu

V/v tăng cường kiểm soát ATTP trong SXKD thủy sản

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN
VÀ THỦY SẢN
-------Số: 778/QLCL-CL1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

V/v tăng cường kiểm soát ATTP trong SXKD
thủy sản

Kính gửi: - Các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu;
- Hiệp hội Chế biến và XK TS Việt Nam (VASEP);
- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1-6.

Thời gian vừa qua, các lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào các thị trường vẫn liên tục
bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm an toàn thực phẩm. Số liệu
thống kê tại các thị trường có yêu cầu kiểm tra, chứng nhận của Cục cho thấy tỷ lệ lô hàng bị
cảnh báo vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong năm 2012 là 0,48%, tăng 0,02% so với
năm 2011. Trong khi đó, đối với các thị trường không yêu cầu kiểm tra, chứng nhận của Cục,
tình hình cảnh báo cũng rất nghiêm trọng, cụ thể: Cục mới nhận được văn bản của Cơ quan
Thanh tra thực phẩm Canada (CFIA) và Bộ Nông lâm ngư nghiệp Australia (DAFF) thông báo
tình hình phát hiện dư lượng Fluoroquinolones trong các lô hàng thủy sản của Việt Nam tăng
cao, cụ thể như sau:
- Thị trường Canada: CFIA thông báo tình hình vi phạm do phát hiện dư lượng Fluoroquinolones
trong các lô hàng thủy sản nuôi của Việt Nam từ năm 2009 đến nay không có sự cải thiện. Theo
đó, kết quả kiểm tra dư lượng Fluoroquinolones đối với lô hàng thủy sản nhập khẩu do CFIA
thực hiện trong 03 năm qua cho thấy tỉ lệ đáp ứng yêu cầu của Việt Nam ở mức rất thấp so với
các nước khác (tỉ lệ đáp ứng của Việt Nam trong các năm 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 chỉ
là 72.88%, 59.68%, 64.04%, thấp hơn nhiều so với con số 95%, 96.3%, 95.7% của các nước
khác xuất khẩu thủy sản vào Canada). Riêng trong năm 2011-2012, Việt Nam đã có 103 lô hàng
thủy sản bị từ chối nhập khẩu vào Canada do phát hiện dư lượng Fluoroquinolones.
- Thị trường Australia: DAFF thông báo đã phát hiện 39 lô hàng thủy sản Việt Nam nhiễm dư
lượng Fluoroquinolones trong thời gian vừa qua (chủ yếu là enrofloxacin, ciprofloxacin,
norfloxacin, ofloxacin trong cá fillet).
Bên cạnh đó, CFIA và DAFF đều yêu cầu phía Việt Nam giải trình cụ thể về nguyên nhân dẫn
đến số lô hàng vi phạm tăng cao, các biện pháp kiểm soát đang và sẽ triển khai để bảo đảm ngăn
chặn hiệu quả tình trạng nêu trên.

Do vậy, để cải thiện tình hình nêu trên, duy trì và nâng cao uy tín, hình ảnh của thủy sản Việt
Nam, đồng thời tránh nguy cơ bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu áp ...
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN
VÀ THỦY SẢN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 778/QLCL-CL1
V/v tăng cường kiểm soát ATTP trong SXKD
thủy sản
Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013
Kính gửi: - Các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu;
- Hiệp hội Chế biến và XK TS Việt Nam (VASEP);
- Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1-6.
Thời gian vừa qua, các lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào các thị trường vẫn liên tục
bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm an toàn thực phẩm. Số liệu
thống kê tại các thị trường có yêu cầu kiểm tra, chứng nhận của Cục cho thấy tỷ lệ lô hàng bị
cảnh báo vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong năm 2012 là 0,48%, tăng 0,02% so với
năm 2011. Trong khi đó, đối với các thị trường không yêu cầu kiểm tra, chứng nhận của Cục,
tình hình cảnh báo cũng rất nghiêm trọng, cụ thể: Cục mới nhận được văn bản của Cơ quan
Thanh tra thực phẩm Canada (CFIA) và Bộ Nông lâm ngư nghiệp Australia (DAFF) thông báo
tình hình phát hiện dư lượng Fluoroquinolones trong các lô hàng thủy sản của Việt Nam tăng
cao, cụ thể như sau:
- Thị trường Canada: CFIA thông báo tình hình vi phạm do phát hiện dư lượng Fluoroquinolones
trong các lô hàng thủy sản nuôi của Việt Nam từ năm 2009 đến nay không có sự cải thiện. Theo
đó, kết quả kiểm tra dư lượng Fluoroquinolones đối với lô hàng thủy sản nhập khẩu do CFIA
thực hiện trong 03 năm qua cho thấy tỉ lệ đáp ứng yêu cầu của Việt Nam ở mức rất thấp so với
các nước khác (tỉ lệ đáp ứng của Việt Nam trong các năm 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 chỉ
là 72.88%, 59.68%, 64.04%, thấp hơn nhiều so với con số 95%, 96.3%, 95.7% của các nước
khác xuất khẩu thủy sản vào Canada). Riêng trong năm 2011-2012, Việt Nam đã có 103 lô hàng
thủy sản bị từ chối nhập khẩu vào Canada do phát hiện dư lượng Fluoroquinolones.
- Thị trường Australia: DAFF thông báo đã phát hiện 39 lô hàng thủy sản Việt Nam nhiễm dư
lượng Fluoroquinolones trong thời gian vừa qua (chủ yếu là enrofloxacin, ciprofloxacin,
norfloxacin, ofloxacin trong cá fillet).
Bên cạnh đó, CFIA và DAFF đều yêu cầu phía Việt Nam giải trình cụ thể về nguyên nhân dẫn
đến số lô hàng vi phạm tăng cao, các biện pháp kiểm soát đang và sẽ triển khai để bảo đảm ngăn
chặn hiệu quả tình trạng nêu trên.
V/v tăng cường kiểm soát ATTP trong SXKD thủy sản - Trang 2
V/v tăng cường kiểm soát ATTP trong SXKD thủy sản - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
V/v tăng cường kiểm soát ATTP trong SXKD thủy sản 9 10 836