Ktl-icon-tai-lieu

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ
Hôm nay, ngày tháng năm 2009, tại …………………... Chúng tôi gồm có:
Ông , sinh ngày
Giấy chứng minh nhân dân số

cấp ngày

tại .

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ:
Cùng vợ là bà , sinh ngày ,
Giấy chứng minh nhân dân số

cấp ngày

tại .

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ:
Chúng tôi là những người thừa kế theo của ông/bà chết ngày theo Giấy
chứng tử số, quyển số: do Uỷ ban nhân dân cấp ngày
Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà
để lại như
sau:
1.
2.

Chúng tôi xin cam đoan:
- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là
đúng sự thật;
- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà
không còn người thừa kế nào khác;
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc
phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa
vụ tài sản của mình đối với người khác.
Những người thừa kế

2

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

3

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1
VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ - Trang 2
VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ 9 10 104