Ktl-icon-tai-lieu

Văn kiện đại hội

Được đăng lên bởi Thuyên Trương
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 790 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM
BCH CHI ĐOÀN CĐ SP. TDTT K38
***
(Dự thảo)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Cần Thơ, ngày tháng 10 năm 2014.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN CĐ SP. TDTT – K38
NHIỆM KỲ 2014 – 2015
Thời gian: 8 giờ, ngày tháng 10 năm 2014.
Địa điểm:
I. NGHI THỨC
1. Tập trung - ổn định.
2. Chào cờ - Quốc Ca – Đoàn Ca.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
4. Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và Đoàn
thư ký lên vị trí làm việc.
II. NỘI DUNG
1. Ban thẩm tra tư cách báo cáo kết quả tư cách Đại biểu.
2. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình của Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên
nhiệm kỳ 2013 – 2014.
4. Thông qua phương hướng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh
niên nhiệm kỳ 2014 – 2015.
5. Thông qua Bản tự phê BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2014.
6. Đại hội thảo luận biểu quyết các chỉ tiêu và toàn bộ văn kiện.
7. BCH chi đoàn nhiệm kì 2013 - 2014 tuyên bố hết nhiệm kỳ.
8. Thông qua đề án xây dựng BCH chi đoàn nhiệm kì 2014 - 2015.
9. Bầu Ban kiểm phiếu.
10. Ban bầu cử khai thông thể lệ bầu cử và tiến hành làm việc.
11. Giải lao, văn nghệ.
12. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ, tiến hành làm việc và công bố kết
quả.
13. BCH mới họp phiên họp đầu tiên với Đoàn cấp trên.
14. BCH nhiệm kì 2014 - 2015 ra mắt đại hội và phát biểu hứa hẹn.
15. Phát biểu của đoàn cấp trên, cố vấn học tập.
16. Thư kí thông qua Nghị quyết đại hội.
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI
1. Đáp từ của Ban tổ chức.
2. Chào cờ bế mạc đại hội.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Trang 1

ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM
BCH CHI ĐOÀN CĐ SP. TDTT K38
***
(Dự thảo)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Cần Thơ, ngày tháng 10 năm 2014.

BÁO CÁO
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
NHIỆM KỲ: 2013 – 2014
----    ---Qua 1 năm với sự nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện và hoạt động, tập thể
Chi đoàn đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
Đầu năm Chi đoàn CĐ SP. TDTT K38 có 45 sinh viên trong đó có 31 Đoàn
viên và 14 thanh niên. Tính đến thời điểm hiện tại Chi đoàn còn có 43 sinh viên
trong đó có 01 Đảng viên và 42 Đoàn viên. Lí do vì trong nhiệm kỳ mới có 01
Đoàn viên xin nghỉ bảo lưu và 01 Đoàn viên nghỉ luôn nên Chi đoàn chỉ còn 01
Đảng viên và 42 Đoàn viên.
I. THUẬN LỢI:
- Được sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Đoàn trường, Đoàn khoa và Cố vấn
học tập lớp CĐ SP. TDTT K38.
- Sự năng nổ hoạt động của BCH Chi đoàn, sự phối hợp chặt chẽ giữa BCH
Chi đoàn và Ban cán sự lớp.
- Sự phấn đấu, thi đua học tập, hoạt động, rèn luyện của từng đoàn viên và
thanh niên của Chi...
ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN CĐ SP. TDTT K38
***
(Dự thảo)
Cần Thơ, ngày tháng 10 năm 2014.
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN CĐ SP. TDTT – K38
NHIỆM KỲ 2014 – 2015
Thời gian: 8 giờ, ngày tháng 10 năm 2014.
Địa điểm:
I. NGHI THỨC
1. Tập trung - ổn định.
2. Chào cờ - Quốc Ca – Đoàn Ca.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
4. Giới thiệu mời Đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểuĐoàn
thư ký lên vị trí làm việc.
II. NỘI DUNG
1. Ban thẩm tra tư cách báo cáo kết quả tư cách Đại biểu.
2. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình của Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đoàn phong trào thanh niên
nhiệm kỳ 2013 – 2014.
4. Thông qua phương hướng hoạt động công tác Đoàn phong trào thanh
niên nhiệm kỳ 2014 – 2015.
5. Thông qua Bản tự phê BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2014.
6. Đại hội thảo luận biểu quyết các chỉ tiêu và toàn bộ văn kiện.
7. BCH chi đoàn nhiệm kì 2013 - 2014 tuyên bố hết nhiệm kỳ.
8. Thông qua đề án xây dựng BCH chi đoàn nhiệm kì 2014 - 2015.
9. Bầu Ban kiểm phiếu.
10. Ban bầu cử khai thông thể lệ bầu cử và tiến hành làm việc.
11. Giải lao, văn nghệ.
12. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ, tiến hành làm việc công bố kết
quả.
13. BCH mới họp phiên họp đầu tiên với Đoàn cấp trên.
14. BCH nhiệm kì 2014 - 2015 ra mắt đại hội và phát biểu hứa hẹn.
15. Phát biểu của đoàn cấp trên, cố vấn học tập.
16. Thư kí thông qua Nghị quyết đại hội.
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI
1. Đáp từ của Ban tổ chức.
2. Chào cờ bế mạc đại hội.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Trang 1
Văn kiện đại hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn kiện đại hội - Người đăng: Thuyên Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Văn kiện đại hội 9 10 25