Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi Khổng Tuấn Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN LỚP
BTN 1
BTN2
CPDD1
CPDDD2
ĐẤT NỀN

BẢNG THÔNG SỐ VẬT LIỆU
CHIỀU DÀY CƯỜNG ĐỘ CONDUCTIVITY DENSITY
0.04
420
4680
2300
0.06
350
4680
2300
0.1
280
5200
2400
0.18
230
5200
2400
45
5616
1800

SPECIFIC
924.9HEAT
924.9
910
910
1040

...
BẢNG THÔNG SỐ VẬT LIỆU
TÊN LỚP CHIỀU DÀY CƯỜNG ĐỘ CONDUCTIVITY DENSITY
BTN 1 0.04 420 4680 2300
BTN2 0.06 350 4680 2300
CPDD1 0.1 280 5200 2400
CPDDD2 0.18 230 5200 2400
ĐẤT NỀN 45 5616 1800
vật liệu xây dựng - Trang 2
vật liệu xây dựng - Người đăng: Khổng Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
vật liệu xây dựng 9 10 499