Ktl-icon-tai-lieu

VI ĐIỀU KHIỂN PIC

Được đăng lên bởi trieu-lucifer-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2559 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1. GIỚI THIỆU VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC:

PIC LÀ GÌ ?
PIC là viết tắt của “Programable Intelligent Computer”, có thể tạm dịch là “máy tính
thông minh khả trình” do hãng Genenral Instrument đặt tên cho vi điều khiển đầu tiên của
họ: PIC1650 được thiết kế để dùng làm các thiết bị ngoại vi cho vi điều khiển CP1600. Vi
điều khiển này sau đó được nghiên cứu phát triển thêm và từ đó hình thành nên dòng vi điều
khiển PIC ngày nay.
1.1.

KIẾN TRÚC PIC:
Cấu trúc phần cứng của một vi điều khiển được thiết kế theo hai dạng kiến trúc: kiến trúc
Von Neuman và kiến trúc Havard.
1.2.

Hình 1.1: Kiến trúc Havard và kiến trúc Von-Neuman
Tổ chức phần cứng của PIC được thiết kế theo kiến trúc Havard. Điểm khác biệt giữa kiến
trúc Havard và kiến trúc Von-Neuman là cấu trúc bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình.
Đối với kiến trúc Von-Neuman, bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình nằm chung trong
một bộ nhớ, do đó ta có thể tổ chức, cân đối một cách linh hoạt bộ nhớ chương trình và bộ
nhớ dữ liệu. Tuy nhiên điều này chỉ có ý nghĩa khi tốc độ xử lí của CPU phải rất cao, vì với
cấu trúc đó, trong cùng một thời điểm CPU chỉ có thể tương tác với bộ nhớ dữ liệu hoặc bộ
nhớ chương trình. Như vậy có thể nói kiến trúc Von-Neuman không thích hợp với cấu trúc
của một vi điều khiển.
Đối với kiến trúc Havard, bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình tách ra thành hai bộ
nhớ riêng biệt. Do đó trong cùng một thời điểm CPU có thể tương tác với cả hai bộ nhớ,
như vậy tốc độ xử lí của vi điều khiển được cải thiện đáng kể.
Một điểm cần chú ý nữa là tập lệnh trong kiến trúc Havard có thể được tối ưu tùy theo
yêu cầu kiến trúc của vi điều khiển mà không phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu. Ví dụ, đối với
vi điều khiển dòng 16F, độ dài lệnh luôn là 14 bit (trong khi dữ liệu được tổ chức thành từng
byte), còn đối với kiến trúc Von-Neuman, độ dài lệnh luôn là bội số của 1 byte (do dữ liệu
được tổ chức thành từng byte). Đặc điểm này được minh họa cụ thể trong hình 1.1.
1.3.

GIỚI THIỆU PIC 16F877A:

PIC 16F877A là loại vi điều khiển 8bit tầm trung do hãng Microchip
sản xuất, PIC có cấu trúc Havard và sử dụng tập lệnh kiểu RISC với 35
câu lệnh cơ bản. Và tất cả các câu lệnh trong một chu kì lệnh ngoại trừ
các câu lệnh nhánh.

1.3.1. SƠ ĐỒ CHÂN VÀ CHỨC NĂNG CÁC CHÂN CỦA PIC

16F877A:

Chức năng của các chân PIC:



Chân OSC1/CLK1(13): ngõ vào kết nối với dao động thạch anh hoặc ngõ vào nhận
xung clock từ bên ngoài.
Chân OSC2/CLK2(14): ngõ ra dao động thạch anh hoặc ngõ ra cấp xung clock.



Chân










...
1. GIỚI THIỆU VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC:
1.1. PIC LÀ GÌ ?
PIC viết tắt của Programable Intelligent Computer”, thể tạm dịch “máy tính
thông minh khả trình” do hãng Genenral Instrument đặt tên cho vi điều khiển đầu tiên của
họ: PIC1650 được thiết kế đ dùng làm các thiết bị ngoại vi cho vi điều khiển CP1600. Vi
điều khiển này sau đó được nghiên cứu phát triển thêm và từ đó nh thành nên dòng vi điều
khiển PIC ngày nay.
1.2. KIẾN TRÚC PIC:
Cấu trúc phần cứng của một vi điều khiển được thiết kế theo hai dạng kiến trúc: kiến trúc
Von Neuman và kiến trúc Havard.
Hình 1.1: Kiến trúc Havard và kiến trúc Von-Neuman
Tổ chức phần cứng của PIC được thiết kế theo kiến trúc Havard. Điểm khác biệt giữa kiến
trúc Havard và kiến trúc Von-Neuman là cấu trúc bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình.
Đối với kiến trúc Von-Neuman, bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình nằm chung trong
một bộ nhớ, do đó tathể tổ chức, cân đối một cách linh hoạt bộ nhớ chương trình bộ
nhớ d liệu. Tuy nhiên điều này chỉ có ý nghĩa khi tốc độ xử lí của CPU phải rất cao, vì với
cấu trúc đó, trong cùng một thời điểm CPU chỉ có thể tương tác với bộ nhớ d liệu hoc bộ
nhớ chương trình. Như vậy thể nói kiến trúc Von-Neuman không thích hợp với cấu trúc
của một vi điều khiển.
Đối với kiến trúc Havard, bộ nhớ dữ liệu bộ nhớ chương trình tách ra thành hai b
nhớ riêng biệt. Do đó trong cùng một thi điểm CPU thể tương c với cả hai bnh,
như vậy tốc độ xử lí của vi điều khiển được cải thiện đáng kể.
Một điểm cần chú ý nữa tập lệnh trong kiến trúc Havard thể được tối ưu tùy theo
yêu cầu kiến trúc của vi điều khiển mà không phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu. Ví dụ, đối với
vi điều khiển dòng 16F, độ dài lệnh luôn là 14 bit (trong khi dữ liệu được tổ chức thành từng
byte), còn đối với kiến trúc Von-Neuman, độ dài lệnh luôn bội số của 1 byte (do dữ liệu
được tổ chức thành từng byte). Đặc điểm này được minh họa cụ thể trong hình 1.1.
1.3. GIỚI THIỆU PIC 16F877A:
PIC 16F877A là loại vi điều khiển 8bit tầm trung do hãng Microchip
sản xuất, PIC có cấu trúc Havard và sử dụng tập lệnh kiểu RISC với 35
câu lệnh cơ bản. Và tất cả các câu lệnh trong một chu kì lệnh ngoại trừ
các câu lệnh nhánh.
VI ĐIỀU KHIỂN PIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VI ĐIỀU KHIỂN PIC - Người đăng: trieu-lucifer-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
VI ĐIỀU KHIỂN PIC 9 10 129