Ktl-icon-tai-lieu

xin việc

Được đăng lên bởi dunghacr88-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: Ban tuyển dụng Công ty CP TOYOTA Nha Trang
Tôi tên là: Hà Thị Ngọc Dung - Sinh ngày: 14/03/1988
Quê quán: Hải Hưng
Hiện ở tại: TDP Xuân Ninh – Cam Phúc Nam – Cam Ranh – Khánh Hòa.
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Cao Đẳng Ngành Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn - Nhà
Hàng. Tốt nghiệp khóa 2009. Trường Cao Đẳng văn Hóa NT & Du Lịch Nha Trang.
Tôi được biết công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên ở vị trí: Nhân viên chăm sóc
khách hàng. với khả năng và kinh nghiệm được đúc kết qua quá trình học tập và những
nghiệm làm việc của tôi. Vậy tôi viết đơn này kính trình lên công ty để xin được tuyển dụng.
Sau quá trình học tập và trãi qua những năm làm việc lại các khách sạn với công việc cụ thể :
Lễ Tân và gần đây nhất là Nhân viên chăm sóc khách hàng tại Vp TĐL Pruedential Cam
Ranh với kinh nghiệm một năm. Tôi đã đúc kết cho mình những kinh nghiệm trong việc chăm
sóc khách hàng một cách chu đáo và khiến khách hàng hài lòng nhất.
Ngoài các kiến thức chuyên môn, tôi còn là người có tinh thần đoàn kết, hòa đồng với tập
thể, có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm trong môi trường có áp lực cao.
Vì những kĩ năng, kinh nghiệm nêu trên, tôi tin rằng mình có thể đáp ứng được yêu cầu của
công ty. Tôi cũng xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi qui định của công ty và hoàn
thành tốt công việc được phân công.
Tôi gửi đơn xin việc này kèm theo bản sơ yếu lý lịch quá trình học tập và kinh nghiệm làm
việc. Xin ban tuyển dụng vui lòng mở ra xem.
Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ sơ xin việc này, xin vui lòng liên lạc: Điện
thoại: 01699799005
Email: dunghacr88@gmail.com
Tôi xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào!
Nha Trang, ngày 18 tháng 10 năm 2012/
Người viết đơn

Hà Thị Ngọc Dung

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: Ban tuyển dụng Công ty CP TOYOTA Nha Trang
Tôi tên là: Hà Thị Ngọc Dung - Sinh ngày: 14/03/1988
Quê quán: Hải Hưng
Hiện ở tại: TDP Xuân Ninh – Cam Phúc Nam – Cam Ranh – Khánh Hòa.
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Cao Đẳng Ngành Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn - Nhà
Hàng. Tốt nghiệp khóa 2009. Trường Cao Đẳng văn Hóa NT & Du Lịch Nha Trang.
Tôi được biết công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên ở vị trí: Nhân viên chăm sóc
khách hàng. với khả năng và kinh nghiệm được đúc kết qua quá trình học tập và những
nghiệm làm việc của tôi. Vậy tôi viết đơn này kính trình lên công ty để xin được tuyển dụng.
Sau quá trình học tập và trãi qua những năm làm việc lại các khách sạn với công việc cụ thể :
Lễ Tân và gần đây nhất là Nhân viên chăm sóc khách hàng tại Vp TĐL Pruedential Cam
Ranh với kinh nghiệm một năm. Tôi đã đúc kết cho mình những kinh nghiệm trong việc chăm
sóc khách hàng một cách chu đáo và khiến khách hàng hài lòng nhất.
Ngoài các kiến thức chuyên môn, tôi còn là người có tinh thần đoàn kết, hòa đồng với tập
thể, có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm trong môi trường có áp lực cao.
Vì những kĩ năng, kinh nghiệm nêu trên, tôi tin rằng mình có thể đáp ứng được yêu cầu của
công ty. Tôi cũng xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi qui định của công ty và hoàn
thành tốt công việc được phân công.
Tôi gửi đơn xin việc này kèm theo bản sơ yếu lý lịch quá trình học tập và kinh nghiệm làm
việc. Xin ban tuyển dụng vui lòng mở ra xem.
Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ sơ xin việc này, xin vui lòng liên lạc: Điện
thoại: 01699799005
Email: dunghacr88@gmail.com
Tôi xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào!
Nha Trang, ngày 18 tháng 10 năm 2012/
Người viết đơn
Hà Thị Ngọc Dung
xin việc - Trang 2
xin việc - Người đăng: dunghacr88-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
xin việc 9 10 357