Ktl-icon-tai-lieu

Ý kiến người hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp

Được đăng lên bởi hieu9993
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Đối với chuyền đề tốt nghiệp ( Đánh dấu và ký tên vào ý kiến lựa chọn sau):
Ký tên
Đồng ý thông qua báo cáo
Không đồng ý thông qua báo cáo
Đăklăk, ngày…, tháng…, năm 2015
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Nguyễn Bảo Lâm

...
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Đối với chuyền đề tốt nghiệp ( Đánh dấu và ký tên vào ý kiến lựa chọn sau):
Ký tên
Đồng ý thông qua báo cáo
Không đồng ý thông qua báo cáo
Đăklăk, ngày…, tháng…, năm 2015
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. Nguyễn Bảo Lâm
Ý kiến người hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp - Người đăng: hieu9993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ý kiến người hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp 9 10 284