Ktl-icon-tai-lieu

1 số đề ôn thi tin

Được đăng lên bởi vothilantran
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 823 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tin học văn phòng (40câu/45ph)
1. Trong excel 2003 muốn đánh số trang trên 1000 thì làm cách nào:
a. Ko đánh được vì số quá lớn
b. Insert/Page Number
c. Insert/Large Number
d. Ko đáp án nào đúng
2. Tính =MOD(45,8)
3. Tính: INT(-44.1) + ROUND(24.9,0) + TRUNC(29.9)
a. 9
b. 29
c. 19
d. Đáp án khác
4. Cho các hàm sau
A) ROUND(172.55,0) = 170
B) ROUND(172.55,1) = 172.6
C) ROUND(172.55,-1)= 170
D) ROUND(172.55,-2)= 180
a. A B đúng
b. B C đúng
c. A C đúng
d. B D đúng
5. Muốn chèn header and footer thì dùng lệnh gì: File/ H&F, view/H&F, insert/H&F…
6. Đáp án nào đúng:
a. H&F của 1 văn bản chỉ có thể giống nhau
b. Có thể chèn H&F khác nhau giữa các trang
c. Có thể chèn H&F trang đầu tiên khác các trang còn lại
d. H&F trang đầu tiên, cuối cùng khác các trang còn lại
7. Một số câu về di chuyển công thức sang ô khác như từ ô E2 sang G7 chẳng hạn, mọi ng
sẽ tính xem công thức thay đổi như thế nào với các ô có địa chỉ tương đối
8. Tại ô C4 có biểu thức = A1+$C4+B$2
Công thức A1+$C4+B$2 sẽ thay đổi thế nào khi ta copy từ ô C4 sang E17
9. Một hai câu về SUMIF
Muốn tính tổng của vùng E2:E8 với điều kiện là “máy tính” trong vùng dữ liệu A2:A8. Ta có
công thức nào:
a. =Sumif(A2:A8,”máy tính”)

b. =Sumif(A2:A8,”máy tính”,E2:E8)
c. =Sumif(E2:E8,”máy tính”,A2:A8)
d. =Sumif(E2:E8,”máy tính”)
10. Hàm nào dùng để tìm kiếm trong excel 2003:
a. vlookup
b. seek
c. find
d. sum
11. Nhập công thức: 2 + $9.00, ta được:
a. #N/A
b. 2 + $9.00
c. …
12. Muốn biết ngày giờ hiện tại dùng hàm nào: now, day, date, current
13. Các thiết bị nhập: bàn phím, usb, máy scan..
14. Cách đánh dấu điểm dừng tab: vào format chọn creat tab hay là đánh dấu trển thanh
trước
15. Một số nhận xét về excel: excel là công cụ tính toán, chỉnh sửa ảnh, vẽ biểu đồ….chọn
cái sai
16. Trên excel có thể làm gì: chèn Word, trình duyệt web
17. Một cách chọn nhiều file liền kề
a. Giữ phím Ctrl rồi chọn các file
b. Giữ phím Alt rồi chọn các file
c. Kích chuột vào file đầu tiền muốn chọn, giữ shift rồi kích vào file cuối cùng
18. Nút Ctrl + Esc dùng để làm gì
a. Mở start
b. Đóng văn bản
c. Chuyển cửa sổ mới
…
19. Muốn hòa ô C9 với C11 ta làm:
a. Không hòa được
b. Chuột phải chọn Merge
c. Chọn nút Merge and Centre ở trên thanh công cụ
d. Table/Merge…
20. Khi trình duyệt IE, muốn ko hiện thị hình ảnh thì chọn cái nào trong menu option
a. Show Images

b. Display Images
c. Show Pictures
d. Display Pictures
21. Cách lưu nội dung trang web vào ổ đĩa máy tính: File-> Save as
22. Trong excel muốn chỉnh sửa nội dung của ô đang chọ...
Đề tin học văn phòng (40câu/45ph)
1. Trong excel 2003 muốn đánh số trang trên 1000 thì làm cách nào:
a. Ko đánh được vì số quá lớn
b. Insert/Page Number
c. Insert/Large Number
d. Ko đáp án nào đúng
2. Tính =MOD(45,8)
3. Tính: INT(-44.1) + ROUND(24.9,0) + TRUNC(29.9)
a. 9
b. 29
c. 19
d. Đáp án khác
4. Cho các hàm sau
A) ROUND(172.55,0) = 170
B) ROUND(172.55,1) = 172.6
C) ROUND(172.55,-1)= 170
D) ROUND(172.55,-2)= 180
a. A B đúng
b. B C đúng
c. A C đúng
d. B D đúng
5. Muốn chèn header and footer thì dùng lệnh gì: File/ H&F, view/H&F, insert/H&F…
6. Đáp án nào đúng:
a. H&F của 1 văn bản chỉ có thể giống nhau
b. Có thể chèn H&F khác nhau giữa các trang
c. Có thể chèn H&F trang đầu tiên khác các trang còn lại
d. H&F trang đầu tiên, cuối cùng khác các trang còn lại
7. Một số câu về di chuyển công thức sang ô khác như từ ô E2 sang G7 chẳng hạn, mọi ng
sẽ tính xem công thức thay đổi như thế nào với các ô có địa chỉ tương đối
8. Tại ô C4 có biểu thức = A1+$C4+B$2
Công thức A1+$C4+B$2 sẽ thay đổi thế nào khi ta copy từ ô C4 sang E17
9. Một hai câu về SUMIF
Muốn tính tổng của vùng E2:E8 với điều kiện là “máy tính” trong vùng dữ liệu A2:A8. Ta có
công thức nào:
a. =Sumif(A2:A8,”máy tính”)
1 số đề ôn thi tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1 số đề ôn thi tin - Người đăng: vothilantran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
1 số đề ôn thi tin 9 10 893