Ktl-icon-tai-lieu

10 cách hay để lập trình giỏi

Được đăng lên bởi tulenh307-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 cách hay để trở thành một lập trình
viên giỏi

15 Votes
“Một lập trình viên giỏi là một người luôn nhìn 2 phía khi băng qua đường 1 chiều”. ~
Doug Linder
Đối với một lập trình viên trong thế giới công nghệ, có một thứ mà có thể kéo chúng ta ra
khỏi nhà và đến nơi làm việc, đó là niềm vui và đam mê trong việc lập trình. Nhưng để
khiến cho công việc thực sự vui vẻ và có thể tạo ra một niềm hứng khởi vĩnh cửu, chúng ta
cần phải biết những điều căn bản để giúp trở thành một nhà lập trình viên giỏi.
Trong bài viết này, tôi tập hợp những mẹo mà mình đã học và thực hành trong thực tiễn để
có được những kết quả tốt nhất. Không có định nghĩa thế nào là một lập trình viên giỏi, tuy
nhiên tôi đang nói tới một nhóm những con người đã tạo ra những giải pháp xuất sắc cho
nền công nghiệp IT và giúp cho nền công nghiệp này ngày càng phát triển.

1. Làm việc với Căn bản
Đúng với tất cả các ngành nghề và công việc, hiểu được bản chất là nhân tố quyết định cho
thành công. Trừ khi một người có một nền tảng vững chắc, bằng không anh/cô ấy sẽ không
bao giờ trở thành một người lập trình giỏi. Việc hiểu được bản chất giúp cho chúng ta có
thể thiết kế và thực hiện những giải pháp hay với những cách tốt nhất có thể. Nếu bạn vẫn
còn cảm thấy có khoảng trống trong lĩnh vực khoa học máy tính hoặc các khái niệm trong
ngôn ngữ lập trình, sẽ không bao giờ là quá muộn để quay đầu và học lại những điều căn
bản.

2. Hãy bắt đầu những câu hỏi (làm sao, cái
gì) với tất cả nhưng đoạn code bạn viết

Một điều giúp tôi nhận ra sự khác biệt giữa những người lập trình giỏi và những người khác
đó chính là sự thôi thúc muốn biết cái gì và làm cách nào điều đó lại xảy ra. Có một nhóm
nhỏ những người sẽ không bao giờ rời dòng code của mình cho đến khi biết chắc chắn cái
gì đang xảy ra khi dòng code đó được chạy. Đôi khi, với thời gian hạn hẹp, chúng ta không
thể lúc nào cũng có được sự tự do để làm điều đó, và đôi khi ta phải bỏ dở việc đào sâu
nghiên cứu và chấp nhận rằng dòng code đó có thể làm được việc. Nhưng đối với một
người lập trình giỏi, chúng ta luôn có thể cố gắng hết sức để đào vấn đề càng sâu càng tốt.
Và hãy tin tôi đi, việc này sẽ trở thành một thói quen và sau đó bạn làm mà không biết rằng
mình đang thực hiện điều đó.

3. Bạn học được nhiều hơn nếu giúp đỡ
người khác
Hầu hết chúng ta có một xu hướng phổ biến là quay lại với các diễn đàn chỉ khi chúng ta
cần sự giúp đỡ. Và một lần nữa, một điều phân biệt giữa người lập trình giỏi và những
người khác là họ vào các diễn đàn thường xuyê...
10 cách hay để trở thành một lập trình
viên giỏi
15 Votes
“Một lập trình viên giỏi là một người luôn nhìn 2 phía khi băng qua đường 1 chiều”. ~
Doug Linder
Đối với một lập trình viên trong thế giới công nghệ, có một thứ mà có thể kéo chúng ta ra
khỏi nhà và đến nơi làm việc, đó là niềm vui và đam mê trong việc lập trình. Nhưng để
khiến cho công việc thực sự vui vẻ và có thể tạo ra một niềm hứng khởi vĩnh cửu, chúng ta
cần phải biết những điều căn bản để giúp trở thành một nhà lập trình viên giỏi.
Trong bài viết này, tôi tập hợp những mẹo mà mình đã học và thực hành trong thực tiễn để
có được những kết quả tốt nhất. Không có định nghĩa thế nào là một lập trình viên giỏi, tuy
nhiên tôi đang nói tới một nhóm những con người đã tạo ra những giải pháp xuất sắc cho
nền công nghiệp IT và giúp cho nền công nghiệp này ngày càng phát triển.
1. Làm việc với Căn bản
Đúng với tất cả các ngành nghề và công việc, hiểu được bản chất là nhân tố quyết định cho
thành công. Trừ khi một người có một nền tảng vững chắc, bằng không anh/cô ấy sẽ không
bao giờ trở thành một người lập trình giỏi. Việc hiểu được bản chất giúp cho chúng ta có
thể thiết kế và thực hiện những giải pháp hay với những cách tốt nhất có thể. Nếu bạn vẫn
còn cảm thấy có khoảng trống trong lĩnh vực khoa học máy tính hoặc các khái niệm trong
ngôn ngữ lập trình, sẽ không bao giờ là quá muộn để quay đầu và học lại những điều căn
bản.
2. Hãy bắt đầu những câu hỏi (làm sao, cái
gì) với tất cả nhưng đoạn code bạn viết
10 cách hay để lập trình giỏi - Trang 2
10 cách hay để lập trình giỏi - Người đăng: tulenh307-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
10 cách hay để lập trình giỏi 9 10 368